Skip to main content

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

เพจของเว็บหนังสือและงานเขียน ดร.อาณัติ Click me
Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบ SysAdmin ที่เพจ Click me
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วม Click me


#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

#6 Google Classroom - การกำหนดหัวข้อการสอน (Topic)

ปกติหัวข้อการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะนำมาจาก Course syllabus หรือ Course Outline รายวิชาที่สอน
ตัวอย่าง Course syllabus รายวิชา Web Programming

Course syllabus


การกำหนดหัวข้อการสอน
ขั้นตอน

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

#5 Google Classroom - การเข้าชั้นเรียน (Student)

ผู้เรียนสามารเข้าชั้นเรียนได้ 2 วิธี คือ ใช้รหัสเข้าชั้นเรียน หรือคลิกลิงค์เข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนส่งให้ทางอีเมล

วิธีที่ 1  การเข้าชั้นเรียนผ่านทาง Classroom

1. เข้าระบบด้วย Gmail 

GClass-16

2. คลิกที่ แอป  > Classroom

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

#4 Google Classroom - การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน (Invite Student)

1. คลิกเข้าไปในชั้นเรียน  

2. คลิกที่ รหัสเข้าชั้นเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน รายวิชาที่ทำการเปิดสอน


GClass-11_1 

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

#2 Google Classroom - การเข้าใช้งานในฐานะผู้สอน (Teacher/Trainer)

ขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ http://classroom.google.com

2. เข้าระบบ โดยล็อกอินเข้าผ่านทาง Gmail  (yourname @ gmail . com)

GClass-01

3. คลิกที่ แอป เลือก  Classroom

#11 Zoom - การใช้พื้นหลังสวยๆ ทำฉากตอนสอน/ประชุม จากเว็บ Conva

#11 Zoom - การใช้พื้นหลังสวยๆ ทำฉากตอนสอน/ประชุม จากเว็บ Conva.com

ขั้นตอน
1. เข้าที่เว็บ Conva.com

2. สมัครสมาชิก หรือเข้าระบบด้วยแอคเคาน์ Gmail หรือ Facebook ในที่นี้ทดสอบเข้าใช้งานด้วย Gmail

Zoom-conva01

3. เลือกแอคเคาน์ Gmail ที่ต้องการผู้กับ Conva

Tags

Subscribe to