การทำ Virtual Web Server ด้วย Apache (ตอนจบ)

webmaster's picture

การอ้างอิงโดยใช้ Port-based ร่วมกับ IP-based
กรณีต้องการผสมผสานระหว่างการใช้หมายเลขพอร์ตร่วมกับไอพีแอดเดรส เช่น ให้โดเมนเนม www.thainetpro.com มีไอพีแอดเดรส 192.168.3.5 ทำงานที่พอร์ต 80 และ 8080 และโดเมนเนม www.thainetpro.net มีไอพีแอดเดรส 192.168.3.6 ทำงานที่พอร์ต 80 และ 8080 สามารถปรับแต่งได้ดังนี้

---------------
Listen 192.168.3.5:80
Listen 192.168.3.5:8080
Listen 192.168.3.6:80
Listen 192.168.3.6:8080

<VirtualHost 192.168.3.5:80>
DocumentRoot /www/thainetpro.com-80
ServerName www.thainetpro.com

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.5:8080>
DocumentRoot /www/thainetpro.com-8080
ServerName www.thainetpro.com

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.6:80>
DocumentRoot /www/thainetpro.net-80
ServerName www.thainetpro.net

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.6:8080>
DocumentRoot /www/thainetpro.net-8080
ServerName www.thainetpro.net

</VirtualHost>
----------------

การอ้างอิงโดยใช้ Name-based ร่วมกับ IP-based
กรณีต้องการผสมผสานระหว่างการใช้ชื่อเครื่องร่วมกับไอพีแอดเดรส สามารถปรับแต่งได้ดังนี้

-------------------
Listen 80

NameVirtualHost 192.168.3.5

<VirtualHost 192.168.3.5>
DocumentRoot /www/example1
ServerName www.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.5>
DocumentRoot /www/example2
ServerName www.example.net
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.5>
DocumentRoot /www/example3
ServerName www.example3.org
</VirtualHost>

# IP-based
<VirtualHost 192.168.3.6>
DocumentRoot /www/example4
ServerName www.example4.edu
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.3.5>
DocumentRoot /www/example5
ServerName www.example5.gov
</VirtualHost>
------------------ลิงค์เกี่ยวข้อง
- การทำ Virtual Web Server ด้วย Apache (ตอนที่ 1)
- การทำ Virtual Web Server ด้วย Apache (ตอนที่ 2)