Archive

July 21st, 2008

webmaster's picture

MySQL Workbench ทูลสำหรับออกแบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

ท่านที่ใช้งานฐานข้อมูล MySQL คงมีปัญหาในการออกแบบฐานข้อมูลอยู่พอสมควร ปัจจุบันมายเอสคิวแอลมีทูลช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลลักษณะ Visual Database Design แล้วชื่อว่า MySQL Workbench การทำงานของทูลตัวนี้มีการทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรม MS Access, MS SQL Server ในส่วนการออกแบบ

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL Workbench ได้ที่ http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.0.html

webmaster's picture

VirtualBox ทูลสำหรับติดตั้ง OS อื่นๆ บนวินโดว์

สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการอื่นๆ บนระบบ Windows
นอกจาก VMWare ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ virtualization ที่ได้รับความนิยมสูง

ปัจจุบันยังมีโปรแกรมที่ชื่อ VirtualBox (http://www.virtualbox.org) อีกตัวที่น่าสนใจโดยที่ VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในแนว Open Source ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี เวอร์ชั่นล่าสุดพัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น 1.6.2 แล้ว คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

ลิงค์เกี่ยวข้อง
- รู้จักโปรแกรม Virtualization ค่ายต่างๆ
- คู่มือใช้งาน Sun VirtualBox


July 21st

Research/Publication (ผลงานด้านวิชาการ / โปรเจ็กซ์ที่ทำ)

Research/Publication (ผลงานด้านวิชาการ / โปรเจ็กซ์ที่ทำ)

2005 : นำเสนอบทความวิชาการ หัวข้อ "Courses Detail Management System" ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (The National Conference on Computing and Information Technology : NCCIT) วันที่ 23-24 มิ.ย. 47 จัดที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2005 : ระบบจัดการรายละเอียดหลักสูตร (Courses Detail Management System) เป็น Master Project ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2541 : โปรแกรมฐานข้อมูลสถิติกรมอาชีวศึกษา (Department of Vocational Education Statistical Database System) เป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539 : ระบบควบคุมไฟจราจร ด้วย Remote Control เป็นโปรเจ็กซ์ระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

Download Software

หน้าเพจนี้เป็นหน้าเพจรวมสำหรับดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ Linux และเพจเกจสำหรับติดตั้งในลีนุกซ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลีนุกซ์ทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.arnut.com/linux/

โดยในการเลือกใช้งานระบบ Linux นั้นขึ้นอยู่ว่า Admin ชอบลีนุกซ์ตัวไหน (ในปัจจุบันมีเยอาะมากๆ) สำหรับในเมืองไทยเราจะนิยมอยู่ไม่กี่สายพันธ์ อาทิ เช่น
- RedHat Enterprise (ผันตัวเองไปทำทางการค้า)
- Fedora (ต้นแบบมาจาก RedHat)
- CentOS (ต้นแบบมาจาก RedHat, นิยมใช้ทำโฮสต์ติ้งในขณะนี้)
- Debian
- Ubuntu (ต้นแบบมาจาก Ubuntu)
- Slackware

Linux Design


Linux Server
CentOS Linux
- CentOS 5.3 (Link2)
- CentOS 5.2 (Link2)

July 7th

webmaster's picture

OpenSolaris ระบบปฏิบัติการฟรีสาย UNIX

OpenSolaris ระบบปฏิบัติการเครือข่ายลักษณะ Open Source ที่พัฒนามาจากต้นแบบ Solaris (เป็นระบบ UNIX ที่ได้รับความนิยมสูงจากค่าย Sun Microsystem)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://opensolaris.org

webmaster's picture

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์"

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Workshop on Computer Crime Prevention : การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์" วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 09:00-16:00 น. ณ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

webmaster's picture

About US

เว็บนี้ทำเพื่อรวมงานต่างๆ ของตัวเองไว้ ภายในมีบทความที่ใช้ประกอบการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งบทความและสไลด์ที่ผมไปบรรยายในหน่วยงานต่างๆ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ตามเมนูด้านบนหรือด้านซ้ายมือ โดยผมไม่ได้เน้นเว็บให้หน้าตาสวยงาม จะเน้นที่ข้อมูลมากกว่า ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านต่อไปนี้

1. คุณครู/อาจารย์ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผมดังต่อไปนี้ โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม, โรงเรียนท่าชนะ, โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฏร์ธานี, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา, วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2. เว็บ Search Engine อย่าง yahoo, google, msn, sanook, pantip, wikipedia, youtube ที่ทำให้ผมพัฒนาความรู้ไปได้อย่างรวดเร็ว

3. นักเรียน นักศึกษาที่ทำให้ผมต้องเตรียมตัวสอนรายวิชาใหม่ๆ แบบ อดหลับ อดนอน (หากมองอีกมุมหนึ่งความรู้ก็เข้าตัวเราคุณว่าไหม เหนื่อยตอนแรก แต่มาสบายตอนหลัง)

4. เพื่อนๆ ผมทั้งในสังคมออนไลน์ (สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ชมรมมุสลิมไอที, สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม)และสังคมออฟไลน์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

5. สำนักพิมพ์ Se-ed ที่ให้โอกาสส่งงานเขียนหนังสือ, นิตยสาร Windows ITPro, CHIP, Telecom Journal, E-Commerce ที่ให้โอกาสส่งบทความทั้งประจำและเป็นครั้งคราว

June 28th