Archive

May 28th, 2011

webmaster's picture

การทำงานสายไอที

การทำงานสายไอที ต้องติดตามข่าว(ไอที) ต้องเสพอุปกรณ์ใหม่ๆ(อยู่ตลอดเวลา) ต้องเป็นผู้นำกลุ่ม(เพื่อนๆ)
ทำให้คนทำงานไอทีหลายคนไม่ได้คิดอดออมและวางแผนชีวิตในระยะยาว
นี่คือสังคมปัจจุบันคนเลยฟุ่มเฟือยกันมาก #Arnut

webmaster's picture

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง (National e-Learning Conference)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง (National e-Learning Conference: Open Learning - Open the World)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2554, อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี
คลิกลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิงที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านอีเลิร์นนิงที่ครอบคลุม และงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง
3) เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

กิจกรรมภายในงาน
1) การสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศและในประเทศ ให้เป็นผู้ประมวลความรู้ และเป็นผู้นำเสนอหลักในการบรรยายและเสวนาความรู้

May 16th

webmaster's picture

เด็กไทยคว้า 2 รางวัลจากงาน Intel ISEF 2011 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอีกแล้ว เมื่อสามารถคว้า 2 รางวัลจากเวทีมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair 2011 (Intel ISEF 2011) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 54 ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award และรางวัลที่ 4 ประเภท Grand Award

รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award
ได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale) ของทีมจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รางวัล Best of Category winners ในสาขา Environmental Management จากทั้งหมด 17 สาขาที่มีการแข่งขัน และเป็นสุดยอด 2 รางวัล ที่ได้ Intel Foundation Young Scientist Award โดยจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 50,000 เหรียญสหรัฐ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  • นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ
  • น.ส.ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์
  • น.ส.อารดา สังขนิตย์
  • อาจารย์ที่ปรึกษา: นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และ นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

April 17th

webmaster's picture

รวมทูลกำจัดไวรัสและหนอนอินเทอร์เน็ตจาก AVG

รวมทูลกำจัดไวรัสและหนอนอินเทอร์เน็ตจาก AVGhttp://www.avg.com/ww-en/download-toolsApril 16th

webmaster's picture

กลับมาจากพักผ่อนวันสงกรานต์

หยุดสงกรานต์หลายวัน ได้พักผ่อนร่างกายและสมอง
ตอนนี้ร่างกายสามารถดำเนินได้ตามปกติแล้ว ดีใจมากๆ เลย

April 10th

webmaster's picture

สั่งในสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

คำสั่งในสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Diagnostics for Windows XP)

1. Start > Run

2. พิมพ์ %windir%\network diagnostic\xpnetdiag.exe

April 7th

webmaster's picture

เมื่อร่างกายต้องการพักผ่อน คงต้องลาจากวงการไอทีไปสักระยะหนึ่ง

เมื่อร่างกายต้องการพักผ่อน คงต้องลาจากวงการไอทีไปสักระยะหนึ่ง

April 1st

webmaster's picture

รวมซอฟต์แวร์ Open Source สำหรับใช้บน Windows

รวมซอฟต์แวร์ Open Source สำหรับใช้บน Windows

http://www.opensourcewindows.org

March 15th