Archive - Page

September 11th, 2010

September 2nd

August 14th

NetBSD

มุมความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเน็ตบีเอสดี (NetBSD Corner)

June 14th

การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
http://www.watpon.com/spss/

IT Company

หน่วยงาน/องค์กรด้านไอที (IT Companies)
ดูข้อมูลเ่ก่าได้ที่นี่ http://www.arnut.com/it_company/

ชมรม, สมาคม, สมาพันธ์, มูลนิธิ
- สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association), http://www.webmaster.or.th

- ชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส (BOSS : Business for open source society), http://www.oss-business.com

- สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (The Association of Thailand Open Source), http://www.tosf.org

- มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation: THNICF), http://www.thnic.or.th

บริษัทเอกชน
- บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด, http://www.osdev.co.th

December 27th, 2009

A.Arnut Private Galleries

A.Arnut Private Galleries

คลิกดูได้ที่ http://www.arnut.com/gallery/

Private GalleriesNovember 12th

Information Retrieval

ข้อมูลเกี่ยวกับ Information Retrieval, IR
สำหรับงานวิจัย Ph.D

- การสืบค้นนามสกุลไฟล์ > http://www.osun.org/information-retrieval-systeme-ppt.html

- Web Portal Information Retrieval

- ศาสตร์ที่สอนในเมืองไทย วิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา > http://sclaimon.wordpress.com

- Lecture Note - Evaluation in Information Retrieval > http://www.isriya.com/node/1812/lecture-note-evaluation-in-information-r...

- Lecture Notes: Information Retrieval #1 > http://www.isriya.com/node/1644/lecture-notes-information-retrieval-1

- Text REtrieval Conference (TREC) Home Page

- ฐานข้อมูลงานวิจัย > http://www.ict.bus.ku.ac.th/research17.html

- IR E-book , เพียบเลย


Books
- Modern Information Retrieval (Paperback)
October 29th

KMUTNB

- รวม Clip พัฒนาความรู้

Research Topic
- IR
- เรียนอังกฤษ
- A.Niruth
- ครูอ้อย แซ่เฮ (สิริพร กุ่ยกระโทก, skuikratoke)
- อ.จิระ จิตสุภา, jira_it@hotmail.com
- http://www.prachyanun.com/edtech/edtech.html
- http://det-3.blogspot.com/, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา รุ่นที่3 มจพ.ภาคปกติ
- Caladar ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข, 081-703-7515, prachyanun@hotmail.comDET ปี 50
1. อินทิรา รอบรู้
2. จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
3. วิลาวัณย์ จินวรรณ
4. หัสสนันท์ จรรยาวุฒิวรรณ์
5. นภารัตน์ ชูเกิด
6. พิมพ์ชนก เทียมทิพร
7. ภราดร เสถียรไชยกิจ
8. ธนา ทุมมานนท์
9. วโสภิตา สุวุฒโฑ

DET ปี 49 ภาคปกติ
1. สุมาลี นิกรแสน
2. ดุษฎี สีวังคำ
3. ประทีป นานคงแนบ
4. เกียรติศักดิ์ วจีศิริ
5. โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
6. ปทุมวรรณ จิ๋วสกุล
7. สมชาย เจือจาน
8. ลัดดา เยมจิตต์ตรง
9. โสภาพันธ์ สอาด
10. นุชนาฎ ไจดำรงค์

G-DET ปี 49 ภาคพิเศษ

September 18th

IT News Update

เว็บสำหรับอัปเดทข่าวไอที (IT News Update)
เป็นเว็บที่ทำให้ท่านไม่ตกข่าวไอที สามารถอัปเดทข่าวได้ตลาดเวลา สำหรับท่านที่ใช้ SmartPhone ท่านสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บเหล่านี้ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) อย่าง Facebook, Twitter และ Google+

รายการ MCOT.NET วิทยุไอทีออนไลน์ / FM100.5 MCOT
FM100.5 ModernRadio: http://radio.mcot.net/fm1005/
Blog: http://mcotdotnet.blogspot.com
Twitter: http://twitter.com/mcotdotnet

รายการทีวี แบไต๋ ไฮเทค
ออกอากาศทางช่องเนชั่นแชแนล ทุกวันอาิทิตย์ เวลา 22.00-23.30 น.
website: http://www.beartai.com

IT Eleven
ออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันอาิทิตย์ เวลา 10.05-10.30 น.
website: http://www.iteleven.tv

Blog None
website: http://www.blognone.com

ไอที-นวัตกรรม (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์)
website: http://www.bangkokbiznews.com/home/news/it/

CyberBiz (Manager Online)
website: http://www.manager.co.th/CyberBIZ/default.html

ไอที-วิทยาการ (เดลินิวส์)
website: http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=technology

วิทยาการ (ไทยรัฐ)
website: http://www.thairath.co.th/tech

September 14th

Adenoid

ต่อมทอนซิลหรือต่อมน้ำเหลืองหลังโพรงจมูก(Adenoid)โต

Adenoids ปกติ (เป็นเนื้อเยื่อ lymphatic ที่ด้านหลังคอ) และ ทอนซิล