Archive - Story

June 8th, 2012

webmaster's picture

หลักสูตรเปิดอบรม สถาบันซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่ง เทคโนโล ประจำเดือนมิถุนายน 2555

หลักสูตรเปิดอบรม สถาบันซีเอ็มเอสเลิร์นนิ่ง เทคโนโลยี เดือนมิถุนายน 2555

หลักสูตร "สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในหน่วยงานด้วย Endian Firewall" (รุ่นที่ 3), วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555


หลักสูตร "สร้างแผนที่ความคิดทางธุรกิจด้วย Mind Manager" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2555


หลักสูตร "System Admin Level I" (รุ่นที่ 10), วันที่ 23 มิถุนายน 2555


หลักสูตร "Analyzing and Managing Log Files on Linux Server", วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555

webmaster's picture

นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี ระบุ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ถือเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากตำราเรียนตามปกติ และเด็กสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมย้ำไม่ใช่การแจกแทปเล็ต แต่เป็นการเพิ่มเติมความรู้รอบด้านแก่เยาวชน

June 6th

webmaster's picture

[Linux Admin] การแสดงสถานะของบริการทั้งหมด

การแสดงสถานะของบริการทั้งหมด โดยแสดงเป็น Level ต่างๆ ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งด้วยคำสั่ง chkconfig ตามด้วยออปชั่นที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น

# chkconfig --list [enter] แสดงสถานะเซอร์วิสทั้งหมด

# chkconfig --list httpd [enter] แสดงสถานะของ Web Server

Note
# chkconfig httpd on [enter] เปิดใช้งาน Web Server ตอนบู๊ตเครื่อง

# chkconfig httpd off [enter] ปิดใช้งาน Web Server ตอนบู๊ตเครื่อง

webmaster's picture

[Linux Admin] การตรวจสอบ Logs ของ Squid แบบ Real-time

การตรวจสอบไฟล์ล็อกของ Squid แบบ Real-time

# tail -f /var/log/squid/access.log

webmaster's picture

[Linux Admin] ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server
คำสั่งในการตรวจสอบดูสถานะบริการบนลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์

service httpd status [enter] ตรวจสอบสถานะ Web Server

service mysqld status [enter] ตรวจสอบสถานะ Database Server

service vsftpd status [enter] ตรวจสอบสถานะ FTP Server

service sendmail status [enter] ตรวจสอบสถานะ SMTP Server (Sendmail)

service postfix status [enter] ตรวจสอบสถานะ SMTP Server (Postfix)

June 4th

webmaster's picture

ไอซีที มอบหลักสูตรคอมฯและเน็ตพื้นฐานให้ศธ.-ย้ำไม่ใช่บรรจุลงแท็บเล็ต


ไอซีที ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของไทยให้ ศธ. ขณะที่อาจารย์มก.ย้ำไม่ใช่หลักสูตรบรรจุลงแท็บเล็ตป.1…

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่ากระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ตามนโยบายหลักของกระทรวงฯ ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ทั้งนี้ ได้ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อช่วยกันเผยแพร่หลักสูตรที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วออกไปสู่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีในอาเซียน

June 3rd

webmaster's picture

Clip - Tablets กับจินตนาการในการเรียนการสอน (ทำได้ดีมากๆ)

Clip - Tablets กับจินตนาการในการเรียนการสอน (ทำได้ดีมากๆ)

A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded Corning Vision.

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jZkHpNnXLB0

June 1st

webmaster's picture

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “e-Book & e-Magazine on Tablets”

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “e-Book & e-Magazine on Tablets”
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด >>> http://www.sdet3.com/ebook/

@จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #DET, #SDET, #MET

May 30th

webmaster's picture

กฏหมายควบคุมการติดตามผู้ใช้ด้วย Cookie มีผลบังคับแล้ว, สร้างความสับสนให้คนทำเว็บ

สหภาพยุโรปเพิ่งผ่านร่างกฏหมายติดตามผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ต หรือ Cookie law บังคับให้คนทำเว็บทั้งหมดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน จึงจะสามารถติดตามผู้ใช้ด้วย cookie ได้ โดยกฏหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่เว็บไซต์จำนวนมากยังไม่สามารถปรับตัวตามกฏหมายนี้ได้ ในก็มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของอังกฤษ (Information Commissioner’s Office - ICO) แล้วถึง 64 คำร้อง โดยทาง ICO ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเว็บไซต์ที่ถูกร้องเรียนจำนวนทั้งหมดเท่าใด เพราะคำร้องหลายชุดอาจจะร้องเรียนเว็บไซต์เดียวกันได้

May 29th

webmaster's picture

FBI ตั้ง "หน่วยเฝ้าระวังอินเทอร์เน็ต" เพื่อจับตาและแกะรอยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต


สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่า FBI หรือสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งหน่วยย่อยชื่อ Domestic Communications Assistance Center (DCAC) ขึ้นมาอย่างเงียบๆ โดยภารกิจของหน่วยงานนี้คือ "ดักฟังและถอดรหัส" ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไร้สาย ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยสืบสวนต่างๆ