การเตรียมตัวสมัครงานสาย IT (ตอนที่ 1)

webmaster's picture

นักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ต้องการยกระดับตนเอง (เปลี่ยนแปลงสายงาน) มาทำงานสายไอทีคงคิดคิดแล้วคิดอีก ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองดีไหม และตัวเราเองเหมาะกับงานด้านไหนดีหลายท่านเคยฝันไว้กับการทำงานสายไอที แต่ความฝันอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะเราฝันเกินความจริงทำให้หลายท่านเบนสายงาน ไปทำงานสายอื่นเพื่อประทังชีวิตไปก่อน แต่พอระยะเวลาผ่านไปก็อยากหมุนเข็มนาฬิกากลับมาทำงานสายไอทีตามสาขาที่เรียนจบมา หากเป็นแบบนี้แล้วต้องมีวิธีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดี

หากจะมองถึงระบบการศึกษาในบ้านเราจะเห็นได้ว่าแทบทุกสถาบันฯ มีการเปิดสอนด้านไอที (IT) กันทั้งนั้น นับเป็นสาขาที่สุดฮิตในสองสามปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว ส่วนใหญ่การเรียนการสอนในระบบการศึกษาบ้านเราจะเน้นสอนภาคทฤษฎี มากกว่าภาคปฏิบัติ หลายท่านจบการศึกษาได้เกรดสูงๆ แต่ทำงานได้ไม่สมกับ GPA ที่ได้มา สำหรับบทความตอนนี้ผู้เขียน เขียนขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเอง ให้เพื่อนๆ วงการไอทีได้ทราบ ซึ่งจริงๆ แล้วการทำงานสายไอทีให้ประสบความสำเร็จนั้น มิช่ายเรื่องยากเย็นเลย เพียงแต่เราต้องรู้จักวิธีการวางแผน การศึกษาหาข้อมูล และมีที่ปรึกษาดีๆ เพื่อเพิ่มลางลัดในการเรียนรู้(สำหรับเทคนิคหรือทางลัดในการนำไอทีไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างชาญฉลาดผู้เขียนจะนำมาเขียนให้ทราบเป็นตอนที่ 2 ละกัน)

การสั่งสมประสบการณ์ด้านทักษะ(Skills)อาจจะมาจากหลายแนวทาง อาทิ เช่น
ที่มาของประสบการณ์
1. หาประสบการณ์จากการทำ LAB ในรายวิชา+รายงานส่งอาจารย์
2. หาประสบการณ์จากการซื้อหนังสือมาอ่านแล้วทำตาม
3. หาประสบการณ์จากการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วทำตาม
4. หาประสบการณ์จากสถานประกอบการณ์ที่ไปฝึกงาน
5. หาประสบการณ์จากการไปเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียนสอนพิเศษ

อัตราเงินเดือนคนทำงานสายไอที
สามารถดูข้อมูลอัตราเงินเดือนคนทำงานสายไอทีได้จากเว็บไซต์เหล่านี้
Salary Guide for 2008-2009 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.adecco.co.th)
- Adecco Salary Guide 2008/2009
- Adecco Industrial Salary Survey 2008/2009
Salary Survey January 2009 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.geminipersonnel.com)
- Salary Survey January 2009

สายงานด้านไอที
สำหรับสายงานด้านไอทีปัจจุบันมีให้เลือกสมัครจำนวนมาก รวมทั้งมีตำแหน่งงานมากที่สุดแทบจะว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนของคนทำงานสายไอที อันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัครเอง การเรียกอัตตราเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับฐานบริษัทเป็นหลัก

1.สายผู้บริหารไอที (IT Management)
สำหรับอาชีพสายผู้บริหารสารสนเทศขององค์กร จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางตำแหน่งสูงสุดน่าจะเป็น IT/MIS Manager ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ต่ำแหน่งระดับสูงที่ดูแลส่วนไอทีจะใช้ตัว C นำหน้า เช่น CIO, CTO อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทจะเน้นที่ข้อมูลหรือเน้นที่เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ ผู้บริหารไอทีต้องมีศาสตร์ในตัวหลายด้าน สามารถแก้ปัญหาฌเฉพาะหน้าได้
มองมิติต่างๆ ของธุรกิจได้ทะลุปรุโปร่ง สามารถทำเน้นโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถสร้างให้บุคคลากรในหน่วยงานใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญชลาด ตัวอย่าง อาชีพระดับบริหารไอที เช่น
- CEO (Chief Executive Officer) เน้นทุกด้าน
- CIO (Chief Information Officer) เน้นด้านระบบข้อมูล
- CTO (Chief Technology Officer) เน้นด้านเทคโนโลยี
- CFO (Chief Finance Officer) เน้นด้านการเงิน
- COO (Chief Operation Officer) เน้นด้านปฏิบัติการหรือดำเนินการ
- CMO (Chief Marketing Officer) เน้นด้านการขาย

- General Manager ผู้จัดการทั่วไป
- IT Manager ผู้จัดการฝ่ายไอที
- MIS Manager
- IT Division Manager
- IT Sales Manager
- IT Audit Division Manager
- IT System Division Manager
- Business Development Manager
- IT Specialist
- MIS Supervisor
- ICT Manager
- Assistant IT Manager


IT Management Jobs


2.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin Jobs)
สำหรับสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (นิยมเรียกกันในชื่อ Admin)จะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร สามารถแบ่งได้ 3 สายย่อย ตามชนิดระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ดังนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น
- UNIX เช่น IBM AIX, Sun Solaris
* สามารถบริหารจัดการแอคเคาน์ผู้ใช้, ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ อาทิ DNS, Web, Mail, Proxy, Database, Backup, ...

2.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดกลาง ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น
- Windows Server (2003, 2008)
- Linux Server เช่น RedHat, Slackware, SuSE, Debiun, Ubuntu, CentOS
- BSD Server เช่น FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

2.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กรขนาดเล็ก ระบบปฏิบัติการที่ใช้จะเป็น
- Windows Server (2003, 2008)
- Linux Server เช่น RedHat, Ubuntu, CentOS
- BSD Server เช่น FreeBSD
- ระบบเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป เช่น IPCop, pfSense, ClarkConnect, Endian ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)

สำหรับตำแหน่งงานสายเครือข่ายมีหลายตำแหน่งด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานที่เราไปสมัครเขาเน้นใช้ระบบปฏิบัติการค่ายไหน เราก็ศึกษา NOS ตัวนั้นเป็นพิเศษ ตัวอย่าง อาชีพสายเครือข่าย เช่น
- System Engineer วิศวกรระบบ
- System Administrator ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- Network Engineer วิศวกรเครือข่าย
- Network Administrator
- IT Administrator
- IT System Admin
- IT Security
- Network Security
- Internet Security Manager
- IT Network Infrastructure
- Network Operation เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและดูแลแครือข่าย
- Lotus Notes/Domino Admin
- Internet Security Systems Engineer
- Linux AdministratorNetwork Jobs


3.อาชีพสายนักเขียนโปรแกรม (Programmer Jobs)
สำหรับสายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)หรือสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) น่าจะได้เปรียบเป็นพิเศษ อาชีพนักเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนต้องมองข้อมูลต่างๆ ในเชิง Logic เข้าใจศาสตร์และรูปแบบการเขียนโปรแกรม จริงแล้วในปัจจุบันมีหนังสือสอนจำนวนมาก หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน สำหรับในเมืองไทยเราส่วนตัวผมอยากแนะนำให้ใช้หลักทฤษฎี Copy and Modify มิใช่ใช้ทฤษฎี Copy and Copy (ที่ว่านี้เนื่องจากในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลักษณะ Open Source
ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีจำนวนมาก หลังดาวน์โหลดมาแล้วน่าจะสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนโค้ดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง)แต่หากเขียนด้วยตยเองได้ โดยไม่พึ่งพาซอสโค้ดต่างชาติ จะเป็นการดีมากๆ สำหรับ อาชีพสายการเขียนโปรแกรมนั้น สามารถแยกได้ 2 ส่วนคือ

3.1 งานโปรแกรมแบบ Offline (นิยมในอดีต)
- ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น C, C++, VB, Delphi, JAVA, Cobol
- ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MS Access, MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB2

3.2 งานโปรแกรมแบบ Online (นิยมในปัจจุบัน) เน้นใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เช่น IE, Firefox, Opera
- ภาษาที่เน้นใช้พัฒนาอาทิ เช่น PHP, ASP, ASP.NET, JSP, PERL, PYTHON, RUBY (ไปดูข้อมูลสายเว็บไซ์ด้านล่างเพิ่มเติม)
- ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server
- โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache, IIS, Tomcat

ตัวอย่าง อาชีพสายการเขียนโปรแกรม เช่น
- Programmer
- Senior Programmer
- Cobol Programmer เน้นภาษาโคบอล
- Application Developer
- Application Developer (JAVA) เน้นภาษาจาวา
- Senior Java Developer เน้นภาษาจาวา
- Senior Test Engineer
- E-Commerce Developer
- Game Programmer
- Application Engineer
- VB Developer
- Senior Java Programmer
- PHP Programmer เน้นภาษาพีเฮสพี
- .Net Programmer (C#, VBT.NET) เน้นเทคโนโลยีดอทเน็ต อาจาใช้ภาษา C# หรือ VBT.NET
- Java Programmer
- Software Tester
- Ajax Programmer
- Software Engineer
- J2EE Programmer
- iPhone Application Developer เน้นใช้งานบนไอโฟน
- IT Development Specialist
- Project Manager

Programmer Jobs


4.อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst Jobs)
นักวิเคราะห์ระบบงานจะทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน ก่อนการส่งงานให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมสำหรับอาชีพสายนี้หากผ่านงานสายการเขียนโปรแกรมมาก่อนจะเป็นการดีมาก
ตัวอย่าง อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น
- Systems Analyst
- Business Analyst
- Senior System Analyst
- System Analyst AS/400
- System Analyst (RPG,AS400/IBM)

SA Jobs


5. สายเว็บไซต์ (Website)
สำหรับอาชีพสายเว็บไซต์ ปัจจุบันนับเป็นอาชีพ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ตัวอย่าง อาชีพสายเว็บไซต์ เช่น
- Web Programmer / Web Developer ทำหน้าที่พัฒนาแอพลิเคชั่น
- Web Designer ทำหน้าที่ออกแบบความสวยงานของเว็บไซต์
- Web Content ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลก่อนนำมาใส่ลงเว็บไซต์
- Web Marketing ทำหน้าที่ทำการตลาด ทำรายได้ให้ตัวเว็บไซต์สร้างมูลค่าขึ้นมาได้
- Web Master / Web Manager ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมเว็บ
- E-Commerce Developer พัฒนาระบบหน้าร้านขายของ
- Creative Web Designer
- Senior Web Designer
- Flash Programmer เน้นพัฒนาแอพลิเคชั่นด้วย Action Script

แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
- http://www.w3.org
- http://www.php.net
- http://www.asp.net
- http://java.sun.com
- http://www.python.org
- http://www.ruby-lang.org
- http://technet.microsoft.com
- http://www.apache.org
- http://www.webmaster.or.th
- http://www.cmsthailand.com
- http://www.arnut.com/WebMarketing/
- http://www.iab.net

Website Jobs


6.อาชีพสายฐานข้อมูล (Database Jobs)
ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลขององค์กร
ตัวอย่าง อาชีพสายสายฐานข้อมูล เช่น
- Database Administrator (DBA)
- PL/SQL Developer
- Lotus System Analyst
- Database Architect
- Oracle Database Administrator (DBA)
- Data Warehouse Specialist
- Oracle Programmer
- Data Warehouse Developer
- Oracle Forms Developer
- DB2 Database Administrator
- Lotus Notes Developer
- MySQL Engineer
- MySQL DBA

ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.oracle.com
- http://www.microsoft.com/sqlserver/
- http://www-01.ibm.com/software/data/db2/
- http://www.sybase.com
- http://www.mysql.com
- http://www.arnut.com/database/
- http://www.databasejournal.com

Database Jobs


7. อาชีพสาย CRM/ERP
ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า และระบบจัดการบุคคลากรในหน่วยงาน
CRM : Customer Relationship Management
ERP : Enterprise Resource Planning
ซอฟต์แวร์ยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น SAP (Systems, Applications and Products)
ตัวอย่าง อาชีพสาย CRM/ERP เช่น
- ERP Specialist
- SAP Basis Administrators
- SAP Specialist
- SAP Analyst : MM
- SAP Analyst : SD
- SAP Apprication Manager
- SAP Project Manager
- CRM Manager
- CRM Program Management
- CRM Business Data Manager

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.sap.com
- http://www.thaisap.com
- http://www.sugarcrm.com

ERP-CRM Jobs


8.อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น
- Graphic Designer
- Computer Graphic
- Graphic Arts Designer


9.อาชีพสายการออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/งานสามมิติ/Animation
ตัวอย่าง อาชีพสายออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/ก เช่น
- Draftman (พนักงานเขียนแบบ)
- 3D Product Design Officer
- Interactive Media Editor
- Creative
- 3D Modeling
- 3D Character Animator
- 3D Visualizer
- Computer Animation


10. อาชีพสายสื่อผสม (Multimedia Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายสื่อผสม เช่น
- Multimedia Designer


11. อาชีพสายที่ปรึกษาไอที (IT Consultant Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายที่ปรึกษาไอที เช่น
- IT Consultant
- Business Intelligence Consultant
- ERP Consultant
- Datawarehousing Consultant
- CRM Consultant

12. อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที (IT Audit Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายผู้ตรวจสอบไอที เช่น
- IT Audit (ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ)


13. อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที
ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สอนหลักสูตรไอที / ฝึกอบรมด้านไอที เช่น
- Computer Teacher (อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์)
- IT Trainner (วิทยากรอบรม/บรรยายด้านไอที)
- Instructor (ผู้สอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์)


14. อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที (IT Support Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายผู้สนับสนุนไอที เช่น
- IT Support
- IT Support Officer
- Technical Support Engineer
- Technicial Support
- Maintenance Engineer
- Technical Services Engineer
- Helpdesk Supervisor
- IT Help Desk
- Customer Support
- IT Maintenance


15. อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที (IT Sales Jobs)
ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานขายอุปกรณ์ไอที เช่น
- IT Sales
- Sales Executive
- Senior Sales Executive
- Product Specialist
- Product Manager
- Sales Engineer (IT)
- Sales Engineer (Solution)
- Sales Supervisor
- Pre-sales Consultant
- Sales Representative
- Project Sales
- Pre-sales Engineer


16. อาชีพสายพนักงานไอที
ตัวอย่าง อาชีพสายพนักงานไอที เช่น
- IT Officer
- System Operator
- IT Operator
- Computer Operator


17. อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ตัวอย่าง อาชีพสายไอทีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น
- นักเขียนหนังสือ (IT Book)
- นักเขียนนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (Columnist)
- นักข่าวสายไอที (Reporters)
- บรรณาธิการนิตยสารไอที

แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
- http://www.itpc.or.th
- http://www.tja.or.th
- http://www.thaibja.orgลิงค์เกี่ยวข้อง
- รวมเว็บไซต์สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต
- เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "เส้นทางอาชีพสายไอที"---
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
July 10, 2009
Contact : arnut(at)cmsthailand.com
Copyright(c) 2009 by Arnut.com. All right reserved.