เว็บไซต์มุสลิมในประเทศไทย

ในปัจจุบันเว็บไซต์ของชาวไทยมุมสลิมมีมากมายหลายเว็บไซต์ด้วยกัน รวมทั้งแบ่งได้ไหลายหมวด โดยในที่นี้จะเป็นการรวมลิงค์เท่าที่พอสืบค้นได้ ทั้งจากข้อมูลเก่าที่สั่งสมไว้ก่อนหน้าแล้วข้อมูลใหม่ที่รวบรวมจากเว็บค้นหาข้อมูล

Community
- http://www.muslimthai.com > สำนักข่าวมุสลิมไทย
- http://www.muslimcampus.com > มุสลิมแคมปัส, Muslim Campus


Food
- http://www.halalthailand.com > Halal thailand
Business
Hotel
- http://www.regentthailand.com > Regent Hotel and Apartment
- http://www.princessparkhotel.com > โรงแรมปริ้นเซสปาร์ค (Princess PArk Hotel), โรงแรมมุสลิม แห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เยื้องศูนย์การค้า Lotus, Tel. +66 077-405989-993, Fax. +66 077-405993, Mobile : 0897238226

Bank
- http://www.isbt.co.th > ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ISLAMIC BANK OF THAILAND
--

- http://www.naturalmind.co.th > น้ำมันมะพร้าวปาริสุทธิ์, Parisut Virgin Coconut Oil
Company
- http://www.cicot.or.th > คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- http://www.wamythai.org > สภายุวมุสลิมโลก
- http://www.satthachon.org > มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
- http://www.thaiislamiccenter.com > มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, The Foundation of Islamic Center of Thailand
- http://www.ymat.org > สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย(ยมท.)
- http://www.kurusampan.com > สมาคมคุรุสัมพันธ์
- http://www.moradokislam.org > มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม
- http://muslimthaihealth.com > แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Education
- http://www.tha-it.ac.th > โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี
- http://www.tasai.ac.th > โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
มัสยิด
Personal Site/Blog