การกำหนด Transparent Proxy ใน Squid เวอร์ชั่นใหม่

webmaster's picture

ในการกำหนด Transparent Proxy หากเป็น Squid เวอร์ชั่นเก่าจะกำหนดในไฟล์ squid.conf เป็น
---------------
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

สำหรับเวอร์ชั่นใหม่จะกำหนดเป็นกำหนดเป็น
1. กำหนดแบบธรรดา
#http_port 3128
#http_port 8080
http_port 8080 transparent
หรือ

2. กรณีมี LAN Card ต่ออยู่หลายใบ แต่เราต้องการระบุลงไปเลยว่าจะให้ Squid ทำงานบน LAN ใบไหนก็ระบุไอพีของใบนั้นลงไปโดยตรงเลย วิธีนี้จะช่วยป้องกันมือดีแอบนำ proxy ไปใช้ได้ดีทีเดียว
#http_port 3128
#http_port 8080
http_port 192.168.10.1:8080 transparent

-----
การตรวจสอบ Log file ของ Squid แบบ Real-time จะใช้คำสั่ง
# tail -f /var/log/squid/access.log