การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008

webmaster's picture

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อจาก Windows Server 2003 โดยเวอร์ชั่น 2008 ได้เพิ่มความสามารถหลายส่วนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นด้าน Security, การบริการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่จุดศูนย์รวมจุดเดียว (Server Manager)

สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แบบ Tray it ได้ที่ http://www.microsoft.com/thailand/windowsserver2008/try-it.aspx หรือที่ http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/try-it.aspx สามารถทดลองใช้งานได้ 60 วัน (ตอนนี้ได้ (29 สิงหาคม 2552)ขยายเวลาทดสอบเป็น 240 วัน )

ความต้องการของระบบ
- CPU ขั้นต่ำ 1 GHz (x86 processor) หรือ 1.4 GHz (x64 Processor)
- RAM ขั้นต่ำ 1 GB
- HDD ขั้นต่ำ 10 GB (แนะนำควรเป็น 40 GB)
- DVD-ROM Drive
- Super VGA ความละเอียด 800x600 pixel

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.microsoft.com/thailand/windowsserver2008/pricing.aspx

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการติดตั้ง Windows Server 2008
1. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hostname ในระบบวิโดวส์เรียกว่า Computer Name ) ทั้งนี้การตั้งชื่อเครื่องควรตั้งเป็นชื่อบริการหลักที่ต้องการใช้งาน อาทิ เช่น
- กรณีต้องการใช้ทำเครื่องอินทราเน็ตใช้งานในองค์กรให้ตั้งเป็น intranet
- กรณีต้องการใช้ทำเครื่องบริการเว็บไซต์ให้ตั้งเป็น www
- กรณีทำเป็นเครื่องบริการเนมเซิร์ฟเวอร์ให้ตั้งเป็น ns1, ns2
- กรณีตั้งเป็นเครื่องบริการเมล์ก็ตั้งเป็น mail, webmail
- กรณีทำเป็นพร็อกซี้ให้ตั้งเป็น proxy
- กรณีทำเป็นเครื่องบริการศูนย์เรียนรู้ให้ตั้งเป็น e-learning

2. รายละเอียดของ IP Address
สำหรับรายละเอียดของไอพีแอดเดรส กรณีตั้งเป็นโฮสต์บริการในโลกอินเทอร์เน็ตผู้อ่าน ต้องมีชุดของ IP Address จริง ทำการระบุในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง ตัวอย่างรายละเอียดหมาย
เลขของพีแอดเดรส อาทิเช่น
IP Address : 203.159.231.35
Subnet mask : 255.255.255.192
Gateway : 203.159.231.1
Name Server : 203.159.231.35, 203.159.231.36 < DNS ของศูนย์บริการที่ใช้งานอยู่

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows Server 2008
1. ทำการตั้งค่า BIOS ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บู๊ตจาก CD-ROM หรือ DVD-ROM

2. ใส่แผ่น CD ตัวติดตั้งแล้วทำการบู๊ตเครื่องใหม่

3. ระบบแสดงเมนูเข้าสู่การติดตั้ง ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานเป็น English, รูปแบบวัน เวลา และชนิดแป้นพิมพ์ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next


เลือกภาษา วันเวลา และชนิดแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้งาน

4.คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง

5.ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Product Key) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

6. เลือกรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดตั้ง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

7. ระบบรายงานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้คลิกเลือกที่ [*] I Accept License Terms เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

8. คลิกเลือกที่ Custom (Advanced)

9. เลือกดิสก์ที่ต้องการติดตั้งระบบ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next

10. ระบบจะเริ่มคัดลอกไฟล์ลงฮาร์ดดิสก์ พร้อมเริ่มทำการติดตั้งระบบ

11. คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่หน้าต่างกำหนดระหัสผ่าน

12. กำหนดรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

13. คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยอมรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

14. แสดงหน้าต่างเดสก์ทอปของ Windows Server 2008


การ Login เข้าระบบ
1. หลังจากบู๊ตระบบเข้ามาจะพบกับหน้าต่างให้กำหนเรหัส Administrator
2. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Del

3. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดยการป้อนรหัสผ่านเข้าไป


การ Shutdown ออกจากระบบ
1. กรณีที่ต้องการออกจากระบบคลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Shutdown