การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

webmaster's picture

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
“ปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onec.go.th/ONEC/