ดาวน์โหลดคลิปจากเว็บ Youtube

webmaster's picture

ในปัจจุบันเว็บ Youtube.com มีคลิปให้ศึกษาจำนวนมาก เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัย เช่น ท่านที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ อยู่สามารถหาดาวน์โหลดคลิป Conversation หรือ Gramma ซึ่งมีจำนวนมาก / ท่านที่สอนหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาดาวน์โหลดคลิปส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพจริงๆ / ท่านที่มีลูกน้อย (อย่างผม) สามารถดาวน์โหลดคลิปการ์ตูน นิทาน สวนสัตว์ สารคดี วิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดให้ตัวเล็กศึกษาเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการได้ อีกทั้งสามารถรวบรวมเป็นตอนๆ เขียนลงแผ่น CD/DVD ได้ (จากการทดสอบลูกน้อยมีพัฒนาที่ดีขึ้นมาก) ลองทดสอบดูนะครับ

* โดยคลิปทั้งหมด ผู้อ่านสามารถกรองข้อมูลก่อนได้
เอาเป็นว่าเรามาดูขั้นตอนการดาวน์โหลดคลิปกัน

ขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ youtube.com

2. ทำการค้นหาคลิปที่ต้องการ

3. ทำการคัดลอกยูอาแอลที่ช่อง Address

4. เปิดเว็บไซต์สำหรับบริการดาวน์โหลดคลิป ในที่นี้ทดสอบเป็น http://keepvid.com

5. ทำการวางยูอาแอลที่คัดลอกมาจากเว็บ youtube

6. คลิกปุ่ม Download

7. เลือกขนาดคลิปที่ต้องการ

สรุป
จริงๆ แล้วการดาวน์โหลดคลิปสามารถทำได้หลายรูปแบบ บางท่านอาจจะติดตั้งโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดโดยเฉพาะ บางท่านอาจจะใช้บริการดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บ