ใครสนใจทำงานวิจัยด้าน e-Leaning เชิญร่วมงาน eLearningAP 2010