เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “e-Book & e-Magazine on Tablets”

webmaster's picture

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “e-Book & e-Magazine on Tablets”
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด >>> http://www.sdet3.com/ebook/

@จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #DET, #SDET, #MET