นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

webmaster's picture

นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี ระบุ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ถือเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากตำราเรียนตามปกติ และเด็กสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมย้ำไม่ใช่การแจกแทปเล็ต แต่เป็นการเพิ่มเติมความรู้รอบด้านแก่เยาวชน
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการนำร่องโครงการมอบแทปเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตั้งเป้ากระจายแทปเล็ตพีซี ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศภายในปี 2556 ทีี่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กว่า 8 แสนคน เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน และมองว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัดสามารถเติบเต็มความรู้ได้ ทั้งนี้แทปเล็ตพีซี หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ถือเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากตำราเรียนตามปกติ และเด็กสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ตลอดจนการค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า โครงการนี้ไม่ใช่การแจกแทปเล็ตแต่เป็นการเพิ่มเติมความรู้ ให้เยาวชนเท่าทันเทคโลยี โดยมีระบบป้องกันเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ซึ่งจากการใช้งานแทปเล็ตพีซีแล้ว ยังต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงร่วมกับครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 07 มิถุนายน 2555