A.Arnut's Personal Blog
IT Knowledge Sharing

บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

#!/bin/arnut/
**ท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลและอ่านบทความพิเศษ กรุณาสมัครสมาชิกแล้วใช้ user & password ทำการล็อกอินเข้าระบบเพื่อสอบถามข้อมูลและอ่านบทความ(จะมองเห็นเมื่อเข้าระบบ) **
A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

webmaster's picture

ไอซีทีดันแผนแม่บทอาเซียน มาสเตอร์ แพลน ปี 58 รับเปิดเสรีเออีซี

นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ถือเป็นความท้าทาย และโอกาสของประเทศ โดยประเด็นที่เห็นชัดเจน คือ โอกาสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ลดอุปสรรคทางการค้า และโอกาสการลงทุน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี)1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดใหญ่และดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะมีประเทศเข้าร่วมเพิ่ม ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ให้ความสนใจภูมิภาคอาเซียน และเข้าร่วมเป็นคู่เจรจา

นอกจากนี้ การเป็นประชาคมยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน รวมถึงความสามารถรับมือปัญหาใหม่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบถึงภูมิภาค เช่น สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

webmaster's picture

ทดลองใช้ eyeOS ระบบปฏิบัติการแห่งอนาคต

ทดลองใช้ eyeOS ระบบปฏิบัติการแห่งอนาคต ทำงานด้วยเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) >> http://www.os.softwaretutorial.co.uk/

webmaster's picture

eyeOS ระบบปฏิบัติเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

eyeOS (www.eyeos.org) ระบบปฏิบัติเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) สามารถใช้งานผ่านระบบ Web-based คิดว่าจะเป็นแนวการสร้างโอเอสในอนาคต

webmaster's picture

แนวโน้ม10 อันดับ Application บนมือถือที่จะต้องใช้ ในปี 2012

ทาง Gartner ยังได้มีการพยากรณ์แนวโน้มของ application ที่ผู้คนจะใช้มากที่สุด ในปี 2012 เอาไว้แล้วด้วย ซึ่งก็มีทั้งหมด 10 ข้อดังต่อไปนี้

1.โอนเงินผ่านมือถือ

2.Location-Based Services LBS คือการให้บริการข้อมูลบนมือถือ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ๆอุปกรณ์มือถือนั้นอยู่ ผ่านทางระบบเครือข่ายไร้สาย

3.Mobile Search จุดประสงค์หลักของบริการนี้ก็เพื่อส่งเสริมการขายและโอกาสทางการตลาดบนมือถือนั่นเอง มีการวิเคราะห์ว่า ถ้าลูกค้าติดใจกับบริการ search หรือการค้นหาสินค้าและบริการ(หรืออื่นๆ)ของผู้ให้บริการรายใดแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆและจะกลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆ

4.Mobile Browsing แน่นอนค่ะ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นพื้นฐานของโทรศัพท์สมัยใหม่อยู่แล้ว ซึ่ง application นี้ก็ยังเป็นหัวใจหลักของมือถืออยู่และจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

5. Mobile Health Monitoring บริการนี้เค้าจะมีไว้เพื่อคอยเฝ้าดูผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล คือว่า อยู่บ้านก็ได้แต่ว่า ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง บริการนี้จะช่วยให้หน่วยงานทางด้านสุขภาพสามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอดโดยประหยัดค่าใช้จ่ายลงจากเดิมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยด้วย

webmaster's picture

รวมคำสั่งสำหรับควบคุมระบบ Windows Server

รวมคำสั่งสำหรับควบคุมระบบวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์
Windows Command prompts for System Admin

Control Panel
CONTROL: opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS: opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD: opens keyboard properties
CONTROL COLOUR: opens display properties.Appearance tab
CONTROL FOLDERS: opens folder options

webmaster's picture

รวมเว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ RPM สำหรับติดตั้งบนระบบ RedHat, CentOS, Fedora Linux

รวมเว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ RPM สำหรับติดตั้งบนระบบ RedHat, CentOS, Fedora Linux

http://pkgs.repoforge.org

http://rpm.pbone.net

http://www.rpmfind.net

http://www.freshrpms.net

http://www.rpmseek.com

http://packages.sw.be

webmaster's picture

Knowledge Mapping Tools

NVivo 9 ทูลสำหรับจัดการแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping Tools)

----
Source: http://www.qsrinternational.com/solutions_multimedia.aspx

webmaster's picture

[Linux Tips] การควบคุม Services ในลีนุกซ์

การควบคุม Services ในลีนุกซ์
ในการควบคุมเซอร์วิสบนระบบลีนุกซ์ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งสำหรับควบคุมบริการต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมระบบ โดยมีรายละเอียดการใช้งานคร่าวๆ ดังนี้

ตรวจสอบเซอร์วิสที่ใช้งานอยู่
# chkconfig --list | grep :on
# chkconfig --status-all

การเปิดใช้งานเซอร์วิส
# chkconfig srvname on
เช่น

webmaster's picture

Happy New Year 2012 - สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

สคส.2555

Happy New Year 2012 - สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวัง คิดสิ่งใดให้สมความปราถนา
มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และครอบครัว.
/ จาก ครอบครัวรัตนถิรกุล #Arnut

webmaster's picture

การเปิดใช้ Facebook Timeline


Facebook Timeline เป็นเสมือนตารางเวลาในการเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของของคุณแบบย้อนหลัง สามารถย้อนในระดับลึก(Drill down) ทำให้เราสารถเพิ่มเติม แก้ไข ลบ(ข้อความ รูปภาพ คลิป) ของตนเองได้ตลอดเวลา คล้ายๆ Timeline ในการวางแผนการทำงาน
สามารถคลิกดูตัวอย่าง Facebook Timeline ก่อนการใช้งานได้ที่นี่ https://www.facebook.com/about/timeline

การเปิดใช้ Facebook Timeline

1. ล็อกอินเข้าหน้า Facebook

Syndicate content