แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

หน้าเพจนี้เป็นหน้าเว็บที่รวบรวมข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บก่อการร้าย หรือเว็บที่ผิดศิลธรรม รวมทั้งข้อกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550

แจ้งที่กระทรวง ICT > http://www.mict.go.th/re_complaint.php

DSI Cyber Force > http://www.dsi.go.th/dsi/feed_add_index.jsp

Thai Hotline > http://www.thaihotline.org
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
- http://www.mict.go.th/more_news.php?cid=47

- ทำความรู้จักกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ > http://www.inet.co.th/computer_act/

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 > http://www.microsoft.com/thailand/crimeact/

- http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/ร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....

- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ > http://www.webmaster.or.th/taxonomy/term/9

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ > http://www.thaiall.com/article/law.htm
Tools
for End User : สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- โปรแกรม ICT House Keeper 2009

for System Admin : สำหรับผู้ดูแลระบบ
- Plawan Central Log (th) > http://www.plawan.com

- CAT Cyfence (th) > http://www.cyfence.com/it-security/home.html

- SRAN (th) > http://www.sran.net

- Prosperous Gateway (th) > http://www.tpit.co.th

- Linux Server 3.0 + Log Server 1.0 / อ.บุญลือ อยู่คง (th) > http://linux.pltc.ac.th

- ipassport (th) > http://www.thaibsd.com/ipassport/

- Squid > http://www.squid-cache.org

- Smoothwall > http://www.smoothwall.org

- Endian > http://www.endian.com

- ClarkConnect > http://www.clarkconnect.com

- pfSense > http://www.pfsense.org

- IPCop > http://www.ipcop.org

- Untangle > http://www.untangle.com
Knowledge
- เวลามาตรฐาน - กรมอุทกศา่สตร์ > http://www.navy.mi.th/hydro/time/

- โครงการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดย SIPA และ ATSI > http://61.7.253.244/syslog-ng/

- การติดตั้ง chillispot, FreeRadius, syslog-ng บน ubuntu เพื่อทำตาม พรบ.ตอมพิวเตอร์ > http://www.itwizard.info