ICT

webmaster's picture

ไอซีที มอบหลักสูตรคอมฯและเน็ตพื้นฐานให้ศธ.-ย้ำไม่ใช่บรรจุลงแท็บเล็ต


ไอซีที ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของไทยให้ ศธ. ขณะที่อาจารย์มก.ย้ำไม่ใช่หลักสูตรบรรจุลงแท็บเล็ตป.1…

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่ากระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ตามนโยบายหลักของกระทรวงฯ ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ทั้งนี้ ได้ส่งมอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อช่วยกันเผยแพร่หลักสูตรที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วออกไปสู่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีในอาเซียน

webmaster's picture

ไอซีทีดันแผนแม่บทอาเซียน มาสเตอร์ แพลน ปี 58 รับเปิดเสรีเออีซี

นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ถือเป็นความท้าทาย และโอกาสของประเทศ โดยประเด็นที่เห็นชัดเจน คือ โอกาสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ลดอุปสรรคทางการค้า และโอกาสการลงทุน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี)1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดใหญ่และดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะมีประเทศเข้าร่วมเพิ่ม ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ให้ความสนใจภูมิภาคอาเซียน และเข้าร่วมเป็นคู่เจรจา

นอกจากนี้ การเป็นประชาคมยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน รวมถึงความสามารถรับมือปัญหาใหม่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบถึงภูมิภาค เช่น สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

webmaster's picture

"จุติ" รับหนักใจนั่งไอซีที พร้อมเผยไต๋ 14 มิ.ย.


นายจุติ ไกรฤกษ์

รม ว.ไอซีที ยอมรับกระทรวงนี้น่ากลัว และหนักใจเรื่องงาน ยอมรับมีผลประโยชน์มาก เผยนายกฯ เปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายเหนือความคาดหมาย พร้อมพบสื่ออย่างเป็นทางการจันทร์นี้...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภายหลังพบสื่อมวลชนอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกว่า ยอมรับว่ากระทรวงไอซีทีน่ากลัว และหนักใจที่มานั่งตำแหน่งรมว.ไอซีที แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามการเข้าพบสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในวัน ที่ 14 มิ.ย. 2553 โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะได้มานั่งตำแหน่งนี้ เพราะตอนแรกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ดูแลสำนักนายกรัฐมนตรี แต่กลับเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้าย ยอมรับว่ากระทรวงไอซีทีมีผลประโยชน์มาก

Syndicate content