Youtube

webmaster's picture

ดาวน์โหลดคลิปจากเว็บ Youtube

ในปัจจุบันเว็บ Youtube.com มีคลิปให้ศึกษาจำนวนมาก เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัย เช่น ท่านที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ อยู่สามารถหาดาวน์โหลดคลิป Conversation หรือ Gramma ซึ่งมีจำนวนมาก / ท่านที่สอนหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาดาวน์โหลดคลิปส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพจริงๆ / ท่านที่มีลูกน้อย (อย่างผม) สามารถดาวน์โหลดคลิปการ์ตูน นิทาน สวนสัตว์ สารคดี วิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดให้ตัวเล็กศึกษาเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการได้ อีกทั้งสามารถรวบรวมเป็นตอนๆ เขียนลงแผ่น CD/DVD ได้ (จากการทดสอบลูกน้อยมีพัฒนาที่ดีขึ้นมาก) ลองทดสอบดูนะครับ

* โดยคลิปทั้งหมด ผู้อ่านสามารถกรองข้อมูลก่อนได้
เอาเป็นว่าเรามาดูขั้นตอนการดาวน์โหลดคลิปกัน

ขั้นตอน
1. เปิดเว็บไซต์ youtube.com

2. ทำการค้นหาคลิปที่ต้องการ

3. ทำการคัดลอกยูอาแอลที่ช่อง Address

webmaster's picture

รัฐสภาสหรัฐเปิดช่องใน YouTube อย่างเป็นทางการ

จากข่าวเดิม โอบามาเตรียมอัดวิดีโอลง YouTube ทุกสัปดาห์ นั้นเป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งประธานาธิบดีที่มีอำนาจในการบริหาร ส่วนข่าวนี้มาจากรัฐสภาของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับ

รัฐสภาของสหรัฐก็เหมือนกับของไทยคือแบ่งเป็น 2 สภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) และวุฒิสภา (House of Senates) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 535 คน แต่ว่า 111 คนจากในนี้ได้เริ่มมีช่องวิดีโอของ YouTube ของตัวเองอย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารกับประชาชนแล้ว

ลองเล่นได้โดยเข้าไปที่หน้ารวมของสภาผู้แทนราษฎร (The House Hub) หรือวุฒิสภา (The Senate Hub) แล้วคลิกเลือกรัฐที่อาศัยอยู่หรือสนใจในแผนที่ จากนั้น YouTube จะแสดงช่องของ ส.ส. หรือ ส.ว. ในรัฐนั้นให้เห็น (ถ้าอยู่ใน 111 คน)

YouTube เองยังมีวิดีโอแนะนำข่าวนี้ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร นาง Nancy Pelosi (ตำแหน่งเทียบได้กับคุณชัย ชิดชอบ ของบ้านเรา) และ ส.ส.-ส.ว. อาวุโสอีกหลายท่านมาเชิญชวนให้คนไปดู YouTube กัน (วิดีโออยู่ด้านใน)

--
Resource :
- http://www.blognone.com/node?page=1
- http://www.youtube.com/blog?entry=XzRSzC2JAQA

Syndicate content