แผนที่ความคิด

webmaster's picture

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind Map (ตอนที่ 1)

ปัจจุบันแผนที่ความคิด หรือที่คนไทยนิยมเรียนกันในชื่อ Mind Map ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแวดวงการศึกษา จะเห็นได้จากแทบทุกสถาบันจะเน้นให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดกัน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัจจุบันเองแผนที่ความคิดถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรธุรกิจมากขึ้น ในการใช้งานผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ความคิดได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นสร้างผ่านโปรแกรมช่วยสร้าง การสร้างแผนที่ความคิดผ่าน Flash Drive หรือแม้กระทั่งสร้างแผนที่ความคิดผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยที่เครื่องผู้ใช้ไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมสร้างแผนที่ความคิด เอาเป็นว่าเรามาดูภาพรวมของแผนที่ความคิด ว่ามีที่มาอย่างไร รวมทั้งรู้จักเครื่องมือสร้างแผนที่ความคิดว่าในปัจจุบันมีโปรแกรมอะไรบ้าง รวมไปถึงแนวทางเลือกแผนที่ความคิดมาใช้งานหน่วยงานตนเองว่าจะมีแนวทางเลือกใช้อย่างไร


ตัวอย่างแผนที่ความคิด

Syndicate content