PEA Smart Executives

webmaster's picture

19-20 November 2009, ไปงาน "PEA Smart Executives" ที่เชียงใหม่

ไปบรรยายงาน "PEA Smart Executives" เป็นงานสัมมนาผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดขึ้นที่โรงแรม The Empress เชียงใหญ่

มีคิวบรรยาย หัวข้อ "เครื่องมือไอทีสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (IT Tools for PEA Executives)" วันศุกร์ที่ 20 Nov 2009 เวลา 09.00-12.00 น.

Syndicate content