แทปเล็ต พีซี

webmaster's picture

นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

นายกฯ เปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ แทปเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทยภายใต้แนวคิดเติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี ระบุ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ถือเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากตำราเรียนตามปกติ และเด็กสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมย้ำไม่ใช่การแจกแทปเล็ต แต่เป็นการเพิ่มเติมความรู้รอบด้านแก่เยาวชน

Syndicate content