ฟอนท์

webmaster's picture

แจกฟอนต์มาตรฐานฟรี จาก SIPA


SIPA แจกฟอนต์มาตรฐานฟรี 13 ฟอนต์ นับเป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป
ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Syndicate content