You're visitor number Since: March 07, 2005

IT Knowledge

Intro2Computer

Linux_SysAdmin

Windows_SysAdmin

Teacher_Sharing

WindowsITProMagazine

Book Corner (มุมหนังสือ)

หนังสือ: สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall
EndianFirewall

หนังสือ: สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
e-Learning_with_Moodle

หนังสือ:สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager
MindMap_with_MindManager

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร LINUX Web Hosting ใช้งานในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:สร้าง Mind Map ด้วย MindManager (ภาคปฎิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

User login

Navigation

หน้าเว็บเก่า (Old Web)

- หน้าเว็บเก่า (Old Web)
- อายุเว็บไซต์ www.Arnut.com

SysAdminTools

Powered by Drupal

Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

Arnut บรรยากาศการอบรมคอร์ส e-Learning แบบครอบครัวชาวช่างที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

บรรยากาศการอบรมคอร์ส e-Learning แบบครอบครัวชาวช่างที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

บรรยากาศการอบรมคอร์ส e-Learning แบบครอบครัวชาวช่างที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ (http://www.veis1.go.th/veis2556/) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2557
ขอบคุณรักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ดร.พฒศ์ศิวพิศ โนรี , ทีมคณาจารย์ผู้เข้าอบรมทุกๆ ท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และท่านอาจารย์ประหยัด สมบัติทอง ที่ประสานการไปบรรยายและให้การต้อนรับด้วยไมตรียิ่ง
* มีความสุขที่ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้สถาบันฯ ที่ให้ความรู้เรามาสมัยเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

Arnut อบรม Zimbra Mail and Collaboration Server (รุ่นที่ 2) - 21-22 Aug 2014

อบรม Zimbra Mail and Collaboration Server (รุ่นที่ 2) - 21-22 Aug 2014

อบรม Zimbra Mail and Collaboration Server (รุ่นที่ 2)

รู้จัก Zabbix
Zimbra เป็นระบบ Mail และ Collaboration Server ที่รวมฟังก์ชั่นการทำงานหลายด้านเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระบบเมล์ ระบบป้องกันไวรัส ระบบป้องกัน Spam mail ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบแชร์เอกสาร เป็นต้น Zimbra มี user interface ที่สวยงามได้รับรางวัล webmail user interface ยอดเยี่ยมหลายปีซ้อน สามารถใช้ทดแทนลิขสิทธิ์อย่าง Microsoft Exchange Server, Microsoft Outlook ทำให้หน่วยงานประหยัดงบด้านสารสนเทศเป็นจำนวนมาก

Arnut ActivePresenter โปรแกรมสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำไปใช้ใน Moodle และ LMS

ActivePresenter,SCORM

ActivePresenter โปรแกรมสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำไปใช้ใน Moodle และ LMS ตัวอื่นๆ ความสามารถมากมาย น่าใช้งานมาก
>> โปรแกรมนี้นับเป็นการรวมความสามารถโปรแกรมหลายโปรแกรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสื่อผสมอย่างแท้จริง (PowerPoint + Captivate + Flash + SnagIT + Premiere + Question Tools + Nero + PDF + SCORM)
** ความสามารถ
1. Smart Capture - จับภาพหน้าจอ
2. Full Motion Recording - จับภาพพร้อมอัดวีดีโอการทำงานแบบฟูลโมชั่น อีกทั้งส่งออกไฟล์เป็น AVI, WMV, MP4, WebM
3. Interactive & Branching - สามารถใส่เบนมาร์ค ชื่สถาบัน/บริษัท ลงไปในไฟล์ได้

Arnut ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ

ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ

ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ
> Free OpenSource
1. eXe OPEN SOURCE SCORM Development Package (http://exelearning.org)
2. ScenariChain Opale / OpaleSup (http://www.nottingham.ac.uk/xerte/)
3. Xerte OPEN SOURCE SCORM Development Package (http://www.nottingham.ac.uk/xerte/)
> Freeware not OpenSource
1. Courselab
2. Easygenerator

Arnut การคูณเลขแนวใหม่เอาไปสอนนักเรียน/คุณลูกๆ กัน < ง่ายไม่น่าเชื่อเลยละ / เผื่อใครยังไม่ได้ดู

การคูณเลขแนวใหม่เอาไปสอนนักเรียน/คุณลูกๆ กัน < ง่ายไม่น่าเชื่อเลยละ / เผื่อใครยังไม่ได้ดู

Arnut Clip - ภาพรวมของ Moodle 2.7

ภาพรวมของ Moodle 2.7

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=CuKhBKAgQcA&list=PLxcO_MFWQBDcxGul-CY1Si...

Arnut บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน" - Day II ( Education as a Services : EaaS )

Smart Classroom,Education as a Services,EaaS

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน" - Day II ( Education as a Services : EaaS ) วันที่ 14-15 Aug 2014
> ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
> ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
> ขอขอบคุณ รศ.ดร.Prachyanun Nilsook, ผศ.ดร.Panita Wannapiroon และทีมงานมืออาชีพแห่ง มจพ. ที่ให้เกียรติเชิญร่วมไปบรรยายในโครงการที่ดีเช่นนี้

Pages

A.Arnut Conference

มุมสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


- วิชา DC231-502 Advance Computer Network (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง)
- วิชา DC231-505 Network Programming (การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย)

Other Services

ตรวจสอบ Speed Internet
- SpeedTest Project
- TRUE
- TOT
- TT&T (MAXnet)
- ADSLThailand
- CSLoxinfo
ตรวจสอบ IP Address
- Current IP Check
- CheckIP.org
- IP Lookup
ตรวจสอบ Domain Name
- InterNIC (Whois)
- THNIC (Whois)
- Check Domain.com
ตรวจสอบ Network Port
- Port Numbers - IANA
Free Dynamic DNS
- dyn.com
- No-IP.org
- dnsdynamic.org
- freedns.afraid.org
- dtdns.com
- dns.he.net
- myddns.com
- dnsomatic.com
- changeip.com
- regfish.de

Trusted Sites

SysAdmin

CMSThailand.com

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

PhDThailand

Mechatronics Blog

Dr.Krismant-KMUTNB

Ph.D. Technical Education Technology (KMUTNB)

STControl