Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ไฟล์อิมเมจระบบปฏิบัติการ CentOS สำหรับติดตั้งบนบอร์ด RaspberryPi 2, RaspberryPi 3, Banana Pi และ CubieTruck
* สำหรับทดสอบแล็ประบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว ผ่านเครือข่าย Internet of Things (IoT)

1. CentOS-Userland-7-armv7hl-Minimal-1511-RaspberryPi2.img.xz
2. CentOS-Userland-7-armv7hl-Minimal-1603-RaspberryPi3.img.xz
3. CentOS-Userland-7-armv7hl-Minimal-1511-BananaPi.img.xz
4. CentOS-Userland-7-armv7hl-Minimal-1511-CubieTruck.img.xz

ลิงค์สอนติดตั้ง CentOS 7,Raspberry Pi

ลิงค์สอนติดตั้ง CentOS 7 บนบอร์ด Raspberry Pi
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
- https://hobo.house/2016/03/03/installing-centos-on-the-raspberry-pi-2/

- http://redsleeve.wikia.com/wiki/Install_on_a_Raspberry_Pi

IoT, Internet of Things

ปลายปีนี้ตั้งใจจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ IoT หรือ Internet of Things ที่เน้น(ภาคปฏิบัติ) แบบไทยๆ มาสักเล่ม
** จะมีผู้สนใจอ่าน และสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน ทั้งเพื่อนครู อาจารย์ นักไอที นักวิจัย และผู้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอหยั่งเสียงก่อน ??

Virustotal.com,Virus,Malware,ไวรัส,มัลแวร์

ปัจจุบันการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือภัยอันตรายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(มัลแวร์) มีวิธีการตรวจสอบอยู่หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร และผู้ใช้งานเป็นหลัก การใช้งานโปรแกรม Antivirus, Internet Security เพียงค่ายเดียวอาจไม่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส/มัลแวร์ได้ ทำให้ผู้ใช้งานหลายท่านถูกผู้ไม่หวังดีหรือภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตโจมตีโดยไม่รู้ตัว วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ช่วยตรวจสอบไวรัส/มัลแวร์ ชื่อ Virustotal.com โดย Virustotal เป็นเว็บไซต์ช่วยผู้ใช้งานตรวจสอบว่าไฟล์ข้อมูล เอกสาร ทั้งใน Hard Disk, USB Drive และ Cloud Drive ติดไวรัส/มัลแวร์อยู่หรือไม่ รวมทั้งช่วยผู้ใช

บริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง (กศน.เขตลาดกระบัง)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) ให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง (กศน.เขตลาดกระบัง) ทีมผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หัวข้อ #เทคโนโลยีการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนในยุคดิจิทัล (Instructional Technology for Teachers in Digital Age) วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559

SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration

Free! : เชิญนักไอที นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจระบบคลาวด์เข้าร่วมสัมมนา "SIPA Technology Meetup 2016 : The Power of Collaboration" - วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 นี้
>> ภายใต้กิจกรรมการศึกษาและจัดสัมมนาเชิงวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ฯ โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

Software Framework

รวมซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คค่ายต่าง - Software Framework Corner

Pages