You're visitor number Since: March 07, 2005

IT Knowledge

Intro2Computer

Linux_SysAdmin

Windows_SysAdmin

Teacher_Sharing

WindowsITProMagazine

Book Corner (มุมหนังสือ)

หนังสือ: สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall
EndianFirewall

หนังสือ: สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
e-Learning_with_Moodle

หนังสือ:สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager
MindMap_with_MindManager

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร LINUX Web Hosting ใช้งานในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:สร้าง Mind Map ด้วย MindManager (ภาคปฎิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

User login

Navigation

หน้าเว็บเก่า (Old Web)

- หน้าเว็บเก่า (Old Web)
- อายุเว็บไซต์ www.Arnut.com

SysAdminTools

Powered by Drupal

Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

Arnut Compuware's Mobile Center of Excellence

Compuware's Mobile Center of Excellence

Source: http://www.youtube.com/watch?v=bcXmjC0y4x0

Arnut บรรยากาศการอบรม "ระบบ IT ในชีวิตประจำวัน" สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - 18 Sep1 4

บรรยากาศการอบรม "ระบบ IT ในชีวิตประจำวัน" สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - 18 Sep1 4

บรรยากาศการอบรม "ระบบ IT ในชีวิตประจำวัน" ทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 18 กันยายน 2557 / หวังว่าคงได้นำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานกัน
> ขอบคุณคณะทีมบริหารสำหรับของที่ระลึกอันเลอค่าและให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งขอขอบคุณบริษัท AIT ที่เชิญร่วมไปบรรยายในครั้งนี้

Arnut ๑๗ กันยายน ครบรอบวันแต่งงาน ธนียา & อาณัติ

17 กันยายน ครบรอบวันแต่งงาน ธนียา & อาณัติ

เผลอแป๊บเดียว ชีวิตคู่เราครบ ๙ ปีเต็มแล้วหรือนี่ ๑๗ กันยายน วันครบรอบแต่งงานธนียา & อาณัติ
เป็นวันที่เราสองคนระลึกถึงกันเสมอ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแต่งทั้งงานที่บ้าน และงานเลี้ยงที่โรงแรมภาคเย็น

Arnut งานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

งานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

งานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (International Symposium on Vocational and Technical Educations - ISVTE 2014) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
>> ดูรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isvte2014.net/

Arnut 15 กันยายน >>> วันราชมงคล

15 กันยายน >>> วันราชมงคล

15 กันยายน >>> วันราชมงคล
*****************************
สถาปนา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (วิทยาลัย)
15 กันยายน พ.ศ. 2531 (สถาบัน)
18 มกราคม พ.ศ. 2548 (มหาวิทยาลัย)

Arnut 8 อาชีพที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทย

8 อาชีพที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทย

ผลสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้ พบ 8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน ‘อาชีพนักบิน’ เงินเดือนสูงที่สุด นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด พบว่าอาชีพที่มีรายได้เกิน 1 แสนบาท/เดือน มี 8 อาชีพ ประกอบด้วย 8 อาชีพที่มีรายได้สูงสุด
1. อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท

2. วิศวกรเหมืองแร่และนักโลหะการ 2.35 แสนบาท

3. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท

4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท

5. ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท

6. อาชีพสถาปนิก 1.17 แสนบาท

Arnut การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 29

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
National Conference on Educational Technology 2015 "เทคโนโลยีการศึกษาสู่อาเซียน" วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/ncet2015/

Pages

A.Arnut Conference

มุมสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


- วิชา DC231-502 Advance Computer Network (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง)
- วิชา DC231-505 Network Programming (การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย)

Other Services

ตรวจสอบ Speed Internet
- SpeedTest Project
- TRUE
- TOT
- TT&T (MAXnet)
- ADSLThailand
- CSLoxinfo
ตรวจสอบ IP Address
- Current IP Check
- CheckIP.org
- IP Lookup
ตรวจสอบ Domain Name
- InterNIC (Whois)
- THNIC (Whois)
- Check Domain.com
ตรวจสอบ Network Port
- Port Numbers - IANA
Free Dynamic DNS
- dyn.com
- No-IP.org
- dnsdynamic.org
- freedns.afraid.org
- dtdns.com
- dns.he.net
- myddns.com
- dnsomatic.com
- changeip.com
- regfish.de

Trusted Sites

SysAdmin

CMSThailand.com

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

PhDThailand

Mechatronics Blog

Dr.Krismant-KMUTNB

Ph.D. Technical Education Technology (KMUTNB)

STControl