Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรเปิดอบรมประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2558

หลักสูตร Centralized Logs Management Server (รุ่นที่ 23) วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558
หลักสูตร Linux Security วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558

สอบถามรานละเอียดได้ที่ 088-5791324 อีเมล์ training(at)sysadmin.in.th
หรือทาง Facebook Inbox message
ลงทะเบียนเรียน
เปิดจองแล้วหนังสือ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1.

เปิดจองแล้วหนังสือ "ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1."
****************************************
ผู้เขียน: ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
จำนวนหน้า: 424 หน้า
ราคาปก: 319 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 500 เล่ม ทั้งนี้ท่านที่จองล็อตแรกทางสำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้ท่านในสัปดาห์ที่สองเดือน พฤษภาคม 2558
** อ่านรายละเอียด เงื่อนไขการจอง รายชื่อผู้สั่งจองและผู้ชำระเงิน ได้ที่เว็บ http://www.arnut.com/book/centos/

LMS Industry User Research Report จาก Capterra

LMS Industry User Research Report จาก Capterra
จะเห็นได้ว่าระบบ e-Learning เริ่มได้รับความนิยมในแวดวงอุตสาหกรรม (Corporate) มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนของ Training Manager, instructional designers, Learning Development, Project manager และ ที่ปรึกษาระบบ LMSconsultants

> ระบบ LMS ที่ยังคงมีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดคือ Moodle รองลงมาคือ SumTotal, Blackboard, Cornerstone, SuccessFactors(SAP) ตามลำดับ

ออกแบบปก หนังสือ CentOS 7 เล่ม 1

เนื้อหามีทั้งหมด 24 บท หนากว่า 400 หน้า ต้นฉบับเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้ทีมงานจัดรูปเล่ม ประกอบด้วยสอง 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Basic Linux และการทำ Intranet/Internet Server
บทที่ 1-10 ตั้งแต่การติดตั้ง, การอกแบบ, การใช้คำสั่งลีนุกซ์ การจัดการเซอร์วิสด้วย systemd, การจัดการแพ็กเกจ, ..., - การทำ Internet sharing, dhcp, time, file server
บทที่ 11-24 ตั้งแต่ web server, virtual host, dns, mariadb, squid, squid report, cacti, ... , - vpn server แถมท้ายเทคนิคการเรียนรู้ลีนุกซ์
** ใช้ Firewalld แทน iptables ทั้งเล่ม ***
สำหรับผู้สนใจจะเปิดให้จองเร็วๆ นี้ครับ

ตรวจสอบว่าเราจบศาสตร์ด้านไหน ที่สถาบันการศึกษาต่างๆนำไปเป็นแนวทางในการวัดคุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบว่าเราจบศาสตร์ด้านไหน ที่สถาบันการศึกษาต่างๆนำไปเป็นแนวทางในการวัดคุณภาพการศึกษา

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/univ/01kmutnb_university.pdf

Pages