A.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

เปิดกลุ่มพิเศษ e-Learning Group of Thailand

เปิดกลุ่มพิเศษ e-Learning Group of Thailand เป็นกลุ่มปิดสำหรับพูดคุยเรื่องราวของระบบ e-Learning และการเรียนรู้ในหน่วยงานเพื่อนำพาบุคคลากรในหน่วยงานก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง มุมความรู้ อาทิ Moodle, e-Front, Edmodo, Sakai, ILIAS, ...

* เปิดรับท่านเฉพาะท่านที่ดูแลระบบ e-Learning และศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงาน เท่านั้น ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไปหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ e-Learning *
** ภายในเน้นข้อมูลด้านเทคนิคระดับต้น - สูง

CentOS เล่ม 1

Update รายนามผู้สั่งจองหนังสือ CentOS เล่ม 1 - (ล็อตที่ 4) | SysAdmin Book - http://www.sysadmin.in.th/node/224
***************************
>> ทั้งหมดมี 310 หน้า เนื้อหามี 20 บทเพิ่มเนื้อหาไปอีก 3 บทคือ การจัดการฐานข้อมูลด้วย Chive, การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายด้วย Monitorix และเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ Linux Admin ตอนนี้หนังสือจัดพิมพ์เสร็จแล้ว เตรียมแพ็กส่งปลายสัปดาห์นี้ ผู้ที่จองมาจะได้รับประมาณสัปดห์หน้าก่อนปีใหม่แน่นอน
** เพื่อความสวยงามมีการเปลี่ยนภาพหน้าปกเล็กน้อย **

Arnut, Research, หนังสือไอที, บทความวิจัย

วันหยุดยาวนั่งเขียนหนังสือไอทีและบทความวิจัย ไปพร้อมๆกัน

#Arnut

การใส่ X bar ในเล่มงานวิจัย
ขั้นตอน
1. เปิดไฟล์ MS Word ขึ้นมาแล้วเลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการ
2. กดปุ่ม Ctrl+F9 แล้วพิมพ์คำว่า EQ \O(x,ˉ)
3. กดปุ่ม Shift+F9 จะได้สัญลักษณ์ x bar ดังที่ต้องการ

เป็นนักไอทีต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหา

เป็นนักไอทีต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหา

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12

จากเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ใครจะไปคาคดิดว่า ในอนาคตข้างหน้าเขาจะสามารถคว้าใบปริญญามาให้แม่ได้ชื่นชมสมใจ หนำซ้ำยังเป็นปริญญาเอกที่ทำให้เด็กชายคนนี้ภูมิใจอย่างที่สุดในฐานะด็อกเตอร์ เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา รายการเจาะใจ ทาง ททบ.5 จึงได้เชิญชายคนนี้มาร่วมพูดคุย ปัจจุบันเขาคืออาจารย์ภาควิชาวิศวอุตสาหการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี..."ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ"

1.ความรู้+2.ความคิด+3.ลงมือปฏิบัติ+4.สรุปผล 5.สอนคนเป็น=ความสำเร็จของอาชีพนักไอที
>>
1. ความรู้ (สืบเสาะ สั่งสม สอบถาม)
2. ความคิด (คิดนอกกรอบ+คิดตามจินตนาการ+คิดตามเป้าหมายองค์กร)
3. ลงมือปฏิบัติ (ทดลองแล็ปผ่านvm ทดลองผ่านอุปกรณ์จริง ติดตามงาน)
4. สรุปผล (สรุปงานตามภาระงาน นำเสนองานเป็น คิดต่อยอดงานใหม่เพื่อสนับสนุนงานดั้งเดิม) **
5. สอนคนเป็น (ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้) **
= ความสำเร็จของอาชีพนักไอที (สำเร็จในหน้าที่การงาน สำเร็จในเป้าหมายชีวิต)

Pages