You're visitor number Since: March 07, 2005

IT Knowledge

Intro2Computer

Linux_SysAdmin

Windows_SysAdmin

Teacher_Sharing

WindowsITProMagazine

Book Corner (มุมหนังสือ)

หนังสือ: สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall
EndianFirewall

หนังสือ: สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
e-Learning_with_Moodle

หนังสือ:สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager
MindMap_with_MindManager

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร LINUX Web Hosting ใช้งานในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:สร้าง Mind Map ด้วย MindManager (ภาคปฎิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

User login

Navigation

หน้าเว็บเก่า (Old Web)

- หน้าเว็บเก่า (Old Web)
- อายุเว็บไซต์ www.Arnut.com

SysAdminTools

Powered by Drupal

Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

Arnut ActivePresenter โปรแกรมสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำไปใช้ใน Moodle และ LMS

ActivePresenter,SCORM

ActivePresenter โปรแกรมสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำไปใช้ใน Moodle และ LMS ตัวอื่นๆ ความสามารถมากมาย น่าใช้งานมาก
>> โปรแกรมนี้นับเป็นการรวมความสามารถโปรแกรมหลายโปรแกรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสื่อผสมอย่างแท้จริง (PowerPoint + Captivate + Flash + SnagIT + Premiere + Question Tools + Nero + PDF + SCORM)
** ความสามารถ
1. Smart Capture - จับภาพหน้าจอ
2. Full Motion Recording - จับภาพพร้อมอัดวีดีโอการทำงานแบบฟูลโมชั่น อีกทั้งส่งออกไฟล์เป็น AVI, WMV, MP4, WebM
3. Interactive & Branching - สามารถใส่เบนมาร์ค ชื่สถาบัน/บริษัท ลงไปในไฟล์ได้

Arnut ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ

ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ

ทูลสำหรับสร้างเนื้อหาและข้อสอบแบบ SCORM เพื่อนำเข้า Moodle และระบบ LMS อื่นๆ
> Free OpenSource
1. eXe OPEN SOURCE SCORM Development Package (http://exelearning.org)
2. ScenariChain Opale / OpaleSup (http://www.nottingham.ac.uk/xerte/)
3. Xerte OPEN SOURCE SCORM Development Package (http://www.nottingham.ac.uk/xerte/)
> Freeware not OpenSource
1. Courselab
2. Easygenerator

Arnut การคูณเลขแนวใหม่เอาไปสอนนักเรียน/คุณลูกๆ กัน < ง่ายไม่น่าเชื่อเลยละ / เผื่อใครยังไม่ได้ดู

การคูณเลขแนวใหม่เอาไปสอนนักเรียน/คุณลูกๆ กัน < ง่ายไม่น่าเชื่อเลยละ / เผื่อใครยังไม่ได้ดู

Arnut Clip - ภาพรวมของ Moodle 2.7

ภาพรวมของ Moodle 2.7

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=CuKhBKAgQcA&list=PLxcO_MFWQBDcxGul-CY1Si...

Arnut บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน" - Day II ( Education as a Services : EaaS )

Smart Classroom,Education as a Services,EaaS

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอน" - Day II ( Education as a Services : EaaS ) วันที่ 14-15 Aug 2014
> ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
> ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
> ขอขอบคุณ รศ.ดร.Prachyanun Nilsook, ผศ.ดร.Panita Wannapiroon และทีมงานมืออาชีพแห่ง มจพ. ที่ให้เกียรติเชิญร่วมไปบรรยายในโครงการที่ดีเช่นนี้

Arnut กลุ่มอบรมโครงการ Smart ClassRoom on Facebook มจพ.

กลุ่มอบรมโครงการ Smart ClassRoom on Facebook มจพ.

กลุ่มอบรมโครงการ Smart ClassRoom on Facebook มจพ.
Link - https://www.facebook.com/groups/1465643657048468/?fref=ts

Arnut Slide บรรยายหัวข้อ Education as a Services (EaaS)

Slide บรรยายหัวข้อ Education as a Services (EaaS)

> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้การนำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart class room) มาใช้ในการเรียนการสอน” ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Pages

A.Arnut Conference

มุมสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


- วิชา DC231-502 Advance Computer Network (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง)
- วิชา DC231-505 Network Programming (การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย)

Other Services

ตรวจสอบ Speed Internet
- SpeedTest Project
- TRUE
- TOT
- TT&T (MAXnet)
- ADSLThailand
- CSLoxinfo
ตรวจสอบ IP Address
- Current IP Check
- CheckIP.org
- IP Lookup
ตรวจสอบ Domain Name
- InterNIC (Whois)
- THNIC (Whois)
- Check Domain.com
ตรวจสอบ Network Port
- Port Numbers - IANA
Free Dynamic DNS
- dyn.com
- No-IP.org
- dnsdynamic.org
- freedns.afraid.org
- dtdns.com
- dns.he.net
- myddns.com
- dnsomatic.com
- changeip.com
- regfish.de

Trusted Sites

SysAdmin

CMSThailand.com

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

PhDThailand

Mechatronics Blog

Dr.Krismant-KMUTNB

Ph.D. Technical Education Technology (KMUTNB)

STControl