Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

สิ้นสุดการรอคอย หนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" เล่มใหม่ล่าสุด

SysAdmin, DrArnut, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

สิ้นสุดการรอคอย หนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" เล่มใหม่ล่าสุด
** ขอบคุณผู้อ่านและเพื่อนๆ SysAdmin ทุกท่านที่สนับสนุนงานเขียน **
********************
> หาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม นี้ที่ร้าน Se-Ed Book และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บ https://www.se-ed.com/
> เนื้อหาเข้มข้น เน้นภาคปฏิบัติเช่นเดิม
> สามารถดูตัวอย่างหนังสือ 42 หน้าก่อนพิจารณาซื้อได้ที่ลิงค์ http://goo.gl/X864f3

admin's picture

การติดตั้ง LAMP Server บน CentOS 7 (Apache 2.4.6 + PHP 7.0.2 + MariaDB 5.5.44)

การติดตั้ง LAMP Server บน CentOS 7

ในการติดตั้ง Web Server ในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน อาทิ
- Apache HTTP เหมาะสำหรับใช้เขียนภาษา PHP
- Internet Information Services (IIS) เหมาะสำหรับใช้เขียนภาษา ASP.NET
- Apache Tomcat เหมาะสำหรับใช้เขียนภาษา Servlet, JSP ที่พัฒนาจากภาษา JAVA

ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์แพ็กเกจที่นิยมใช้งาน อาทิ
- AppServ
- XAMPP
- WAMP
- easyPHP

LAMP ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL, PHP

admin's picture

ประชุมอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาเว็บดีไซต์

ประชุมอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขาเว็บดีไซต์
> ปีนี้มีการแข่งขัน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ 26 สาขา
> สายไอทีอยู่ในกลุ่ม 2 และ 3 ดังนี้
2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology)
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software solutions for business
2.2 เว็บดีไซต์ (Web Design)
3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)
3.1 กราฟิกดีไซต์ (Graphic Design Technology)

admin's picture

วารสารเพิ่มเติมความรู้สำหรับวันนี้

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.ited.kmutnb.ac.th

admin's picture

ร่วมตัดสิน WorldSkills Thailand National Competition 2016

ร่วมตัดสิน WorldSkills Thailand National Competition 2016

ร่วมตัดสิน WorldSkills Thailand National Competition 2016 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ภาพรวมทีม Expert คณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าแข่งขัน และคณะทำงานสาขา Web Design ในการแข่งขันระดับชาติ WorldSkills Thailand National Competition 2016 เพื่อคัดตัวเยาวชนไปแข่งขันระดับ ASEANskills และ WorldSkills ต่อไป
** ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลในเช้าวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2559) ปีนี้ฝีมือเยาวชนไทยพัฒนาไปอีกขั้นละ **

admin's picture

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี, 29-31 Jan 2016

** การเรียนรู้ คือ การพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น เก่งขึ้น และแกร่งขึ้น (คนเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง เก่งทุกอย่าง การฝึกฝน และเสาะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ และการยอมรับความคิดเห็นรอบด้านต่างหาก ที่ทำให้คนเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกสิ่ง จงทำตัวให้เป็นผู้กระหายต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา) **

admin's picture

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

อบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" at คณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสรสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2559

- ภาคเช้า อบรมที่ศูนย์วาสุกรี
- ภาคบ่าย ที่ จ.ปราจีนบุรี, ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Visit Gallery
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208767837582977&set=a.41927693...

Pages

Subscribe to www.Arnut.com RSS