A.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

เปิดกลุ่มพิเศษ e-Learning Group of Thailand

เปิดกลุ่มพิเศษ e-Learning Group of Thailand เป็นกลุ่มปิดสำหรับพูดคุยเรื่องราวของระบบ e-Learning และการเรียนรู้ในหน่วยงานเพื่อนำพาบุคคลากรในหน่วยงานก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง มุมความรู้ อาทิ Moodle, e-Front, Edmodo, Sakai, ILIAS, ...

* เปิดรับท่านเฉพาะท่านที่ดูแลระบบ e-Learning และศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงาน เท่านั้น ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไปหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ e-Learning *
** ภายในเน้นข้อมูลด้านเทคนิคระดับต้น - สูง

นั่งทำ Slide บรรยายงานสัมมนาวิชาการ The Fifth TCU International E-learning Conference 2014

นั่งทำ Slide บรรยายงานสัมมนาวิชาการ The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 (http://iec2014.thaicyberu.go.th) ปลายสัปดาห์นี้ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา แสงแดด และดอกไม้ #บ้านรัตนถิรกุล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ถือเป็นการพกผ่อนไปในตัว

Program on Seminar > http://iec2014.thaicyberu.go.th/document/Program_IEC2014.pdf

#IEC2014 #eLearningConference

ค่า Thai Journal Impact Factors วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

ค่า Thai Journal Impact Factors วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
ท่านสามารถค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารไทยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
>> http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_avg_s.php

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Impact Factors) - TCI

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

ค่า Thai Journal Impact Factors วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
>> http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php

กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556

กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556

- http://acdserv.kmutnb.ac.th/
- http://acdserv.kmutnb.ac.th/Upload/News/bundit56.pdf

ฟรี- คู่มือติดตั้ง Centralized Logs Server (ฉบับย่อ) 27 หน้า

ฟรี- คู่มือติดตั้ง Centralized Logs Server (ฉบับย่อ) 27 หน้า
> CentOS + Rsyslog + HTTPd + PHP + MySQL + phpMyAdmin + Log Analyzer
ดาวน์โหลดได้ที่ http://e-learning.arnut.com/course/view.php?id=13

Web Desktop, Webtop, เว็บเดสก์ท็อป

ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นใช้งาน ได้ก้าวล้ำไปกว่าเดิมมาก กล่าวได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นไว้ที่หน่วยงานอีกต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ หรือเรียกว่า Web Desktop ในปัจจุบันผู้พัฒนา Web Desktop ส่วนใหญ่(บางรายพัฒนาต่อเนื่องจากระบบ Thin client, remote desktop service)ได้ทำการเปิดให้บริการผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing - Web Desktop) โดยให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-Service หรือ SaaS หรือการให้

Pages