You're visitor number Since: March 07, 2005

You are here

Home » Cloud Computing

Arnut รู้จักทูลบริหารระบบ Cloud Computing

ทูลบริหารระบบ Cloud Computing

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ ในฐานะผู้ดูแลศูนย์สารสนเทศ (ศูนย์ไอที) ขององค์กรมีความจำเป็นต้องทดลองติดตั้งใช้งานเพื่อเป็นทางเลือกในการนำมาใช้งานในองค์ในไม่ช้านี้ โดยการพิจารณาต้องดูว่าจะใช้งานหรือบริการแบบใดระหว่าง Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud รวมทั้งต้องศึกษาชนิดการบริการบนกลุ่มเมฆทั้งส่วนของ IaaS, PaaS และ SaaS ว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งมีเว็บและคลิปให้ศึกษาจำนวนมาก ในการบริหารจัดการระบบกลุ่มเมฆฝั่งผู้ให้บริการ (Cloud Service Provider - CSP) ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์เสมือนหรือ Virtualization บทควาทนี้ขอแนะนำทูลที่ใช้บริหารจัดการระบบ Cloud Computing ทั้งส่วนของ Open Source และ Commercial

Note.
การบริการกลุ่มเมฆที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ดูได้จากการบริการพื้นที่ให้เก็บข้อมูลเว็บหรือบริษัทให้บริการ Web Hosting ทั้งภายในและนอกประเทศโดยลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่(storage) หน่วยความจำ(ram) หน่วยประมวลผลกลาง(cpu) และความเร็วในการส่งข้อมูล(bandwidth)ได้ตามที่ต้องการ ส่วนของการกลุ่มเมฆในรูปแบบอื่นที่ใช้งานและเป็นที่รู้จักในเมืองไทย อาทิ เช่น Saleforce, Amazon EC2, Google Doc, Dropbox, Saleforce , Skydrive, iCloud, Rackspace, Oracle, Windows Azure, Office 365 เป็นต้น

ตัวอย่างการบริการกลุ่มเมฆแบบต่างๆ
1) Infrastructure as a Service (IaaS) < for System Administrator
- Amazon EC2
- Azure Services Platform
- DynDNS
- Google Compute Engine
- HP Cloud
- iland
- Joyent
- LeaseWeb
- Linode
- NaviSite
- Oracle Infrastructure as a Service
- Rackspace Open Cloud
- ReadySpace Cloud Services
- ReliaCloud
- SAVVIS
- SingleHop
- Terremark

2) Platform as a Service (PaaS) < for Programmer / Developer
- AWS Elastic Beanstalk
- cloudControl
- Cloud Foundry
- Engine Yard
- Google App Engine
- Heroku
- Mendix
- Nodejitsu
- Tsuru
- OpenShift
- OrangeScape
- Windows Azure

3) Software as a Service (SaaS) < for End User
- Infor
- Amazon Web Services
- Google Apps
- HP Cloud Services
- HubSpot
- iCloud
- Microsoft Office 365
- Oracle
- Salesforce
- Concur
- Windows Azure
- Zoho Office Suite
- Meltwater Group
- ENFOS
- ServiceSource

ตัวอย่าง Web Hosting ให้บริการ Cloud
สัญชาติไทย
- TRUE IDC - Cloud Service (http://cloud.trueidc.co.th)
- HostPacific (http://www.hostpacific.com)
- Chaiyo Hosting (http://www.chaiyohosting.com/)
- Nine Web (http://www.nineweb.co.th)
ต่างชาติ
- RackSpace (http://www.rackspace.com/cloud/)
- CloudBees (http://www.cloudbees.com)
- CloudWeb (http://www.cloudweb.com/)


Cloud computing logical diagram

จะเห็นได้ว่าระบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) สามารถแยกได้ 3 ประเภทยใหญ่ คือ IaaS, PaaS และ SaaS ในส่วนของผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Admin) จะเน้นไปทางการดูระบบโครงสร้างพื้นฐานคือ Infrastructure as a service (IaaS) โดยทูลที่ใช้ส่วนใหญ่จะทำงานผ่าน virtual machines อาทิ เช่น VMWare ESX, ESXi, XEN, KVM, OpenVZ เป็นต้น

ตัวอย่างทูลที่ใช้ติดตั้งทำเครื่องบริการกลุ่มเมฆสำหรับ SysAdmin
>> ทูลฟรีแบบ Open Source
1. XEN (http://www.xen.org/) นิยม
XEN เป็นทูลที่มีความสามารถสามารถ ส่วนของคอมมูนิตี้สามารถติดตั้งใช้งานได้ฟรี หากใช้ระบบ CentOS สามารถเลือกแพ็กเกจติดตั้งได้อัตโนมัต (ต้องใช้แผ่นติดตั้งแผ่นเต็ม)
> Download

2. Promox VE (http://pve.proxmox.com) แนะนำ
Promox VE พัฒนามาจากรากฐาน Debian Linux เป็นทูลที่มีความสามารถสูง สามารถบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทางเว็บเบส

3. OpenNode (http://www.opennodecloud.com/) แนะนำ
OpenNode พัฒนามาจาก CentOS อีกทีโดยใช้ KVM และ OpenVZ ในการบริหารจัดการ เน้นในการนำมาทำเป็นระบบ Private Cloud จากการทดสอบนับเป็นระบบ Cloud ที่น่าใช้งานมาก
> Download

4. openQRM (http://www.openqrm-enterprise.com) แนะนำ
openQRM Community Edition เป็นสคริปต์สำหรับบริหารระบบกลุ่มเมฆที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่ง สามารถติดตั้งได้บนระบบลีนุกซ์ RHEL, CentOS, Debian, Ubuntu เพิ่มได้รับรางวัล Best Open-Source Configuration Management
> Download

5. Karesansui (http://karesansui-project.info)
Karesansui เป็นสคริปต์สำหรับบริหารระบบกลุ่มเมฆ ต้นน้ำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถบริหารระบบได้ผ่านทางเว็บเบส
> Download

6. OpenNebula (http://opennebula.org)
OpenNebula เป็นระบบบริหารระบบกลุ่มเมฆในระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์ มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและไม่ฟรี

7. AQEMU (http://aqemu.sourceforge.net/)
AQEMU เป็นระบบบริหารระบบกลุ่มเมฆ ที่น่าใช้งานเนื่องจากมี User Interface ที่สวยงาม พัฒนาอาศัยต้นฉบับจาก QEMU และ KVM โดยใช้ภาษา Qt4.
> Download

8. CloudStack - Cloud Computing Management (http://cloudstack.apache.org/)
CloudStack เป็นระบบจัดการกลุ่มเมฆ เน้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน IaaS, open source Infrastructure as a Service (IaaS)
CloudStack is a cloud computing Platform for delivering IaaS.
> Download

9. KVM (http://www.linux-kvm.org) นิยม
KVM (Kernel-based Virtual Machine) เป็นระบบจัดการเวอร์ชวลแมคชีนที่สนับสนุนโดย RedHat นับเป็นทูลต้นแบบสำหรับจัดการระบบกลุ่มเมฆเลยทีเดียว

10. OpenVZ (http://openvz.org) นิยม
OpenVZ เป็นระบบบริหารจัดการระบบกลุ่มเมฆ ที่เป็นคู่แข่งของ KVM มี user interface ที่น่าใช้งานเช่นกัน สามารถบริหารจัดการได้ผ่านทางเว็บเบส

11. Oracle VirtualBox (https://www.virtualbox.org/) (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/in...)
VirtualBox เป็นทูลขนาดเล็กที่มีความสามารถสูง สามารถติดตั้งได้บนระบบ Windows, Linux, MacOS X สามารถบริหารข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

----------------------------
>> ทูลเชิงการค้า (Commercial)
1. VMware vSphere ESX and ESXi (http://www.vmware.com/products/vsphere/esxi-and-esx/index.html) นิยม
VMware ESX และ ESXi เป็นระบบจัดการวิชวลไลเซชั่นค่าวีเอ็มแวร์ต้นฉบับผู้บุกเบิกด้านเวอร์ชวลแมคชีนอันโดงดัง ความสามารถสมกับราคา

2. Citrix Systems (http://www.citrix.com/products/) นิยม
Citrix Systems เป็นระบบจัดการเวอร์ชวลไลเซชั่นที่มีความสามารถสูงตัวหนึ่ง ปัจจุบันทาง Citrix ได้เทคดอเวอร์ XEN และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการระบบกลุ่มเมฆ

3. Microsoft Hyper-V (http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/hyper-v-server/default.aspx)
Hyper-V เป็นระบบจัดการวิชวลไลเซชั่น ของบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถติดตั้วใช้งานได้บนระบบ Windows Server 2008, Windows Server 20012

4. Parallels (http://www.parallels.com/)
Parallels เป็นทูลจัดการเวอร์ชวลไลเซชั่น ที่มีความสามารถสูง สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Windows, Linux และ MAC OS X

แหล่งที่มา
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

---
Write by A.Arnut Ruttantirakul
http://www.arnut.com
IT Knowledge Sharing
April 21, 2013

-------------
Update ครั้งที่ 1: April 22, 2013