Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

"อนันตา" กำหนดฉายแน่นอน ในเครือ เมเจอร์ และ SF เป็นแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยล้วนๆ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ควบคุมการผลิตโดย รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

"อนันตา" กำหนดฉายแน่นอน ในเครือ เมเจอร์ และ SF เป็นแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยล้วนๆ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ควบคุมการผลิตโดย รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Note.
รศ.ดร. กฤษมันต์ เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพ และนับถือ เป็นคนถ่ายทอดวิทยายุทธและแนวคิดเกี่ยวกับ "ครูช่างมืออาชีพ" โดยเฉพาะศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และเทคนิคศึกษาขั้นสูง ให้ผม

>> ดูบทสัมภาษณ์ท่าน รศ.ดร.กฤษมันต์ เกี่ยวกับแนวคิดการทำแอนิเมชั่น ย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
1) กรุณา Talk to me | "อนันตา" ภาพยนตร์แอนิเมชั่นฝีมือคนไทย ช่วงที่ 1 | 01-12-57

การพิมพ์งานระยะไกลผ่านบริการ Google Cloud Print

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เราทดลองใช้แทบทุกวัน Google Cloud Print นับเป็นบริการใหม่ของทาง Google สำหรับให้บริการพิมพ์งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่บ้านที่ทำงานผ่านทางอุปกรณ์ PC, Notebook, Mobiles, Tablets และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บ จริงอยู่เทคโนโลยีนี้ทางบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ มีให้บริการมาสักพักใหญ่แล้ว ผู้เขียนเคยทดสอบเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว โดยคุณสมบัตินี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ เนื่องจากมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่มากเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันแทบกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง ที่มีผู้เรียกกันต

Moodle ปล่อยเวอร์ชั่น 2.8.3 มาละ

Moodle ปล่อยเวอร์ชั่น 2.8.3 มาละ
* ความสามารถเพิ่มเติม
1. เพิ่มความสามารถบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Autosave) คล้ายๆกับความสามารถของไมโครซอฟท์เวิร์ด
2. จัดการส่วนของหมวดคำศัพท์ให้ใช้งานง่ายขึ้น กรณีต้องการแยกคำศัพท์เป็นหมวดๆ
3. ส่วนการรายงาน การทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาในรูปแบบแนวตั้ง แบบละเอียดและดูง่ายขึ้น
4. สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงภายในบทเรียนเดียวกันได้ (กระโดดไปมาในบทเดียวกัน)
5. การแจ้งเหตุไปยังผู้เรียนได้ว่าเหตุใดไม่สามารถเข้าเรียนในบทเรียนได้
6. แก้ไขอุดช่องโหว่ของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้

สริปต์สำหรับทำ Redirect Web

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง 4 วิธีในการทำ Redirect Web ได้ที่
https://www.dropbox.com/s/sz0hs0xzel5zd2j/RedirectWeb.txt

รวมโปรแกรมสำหรับสอนออนไลน์แบบเห็นหน้าผู้สอน

- iSpring (http://www.ispringsolutions.com/ispring-presenter)
iSpring Presenter is a PowerPoint add-in designed for creating e-learning Flash/HTML5 content from your PowerPoint presentations. Generated Flash/HTML5 courses are ready to be published to any Learning Management System (LMS) conforming to SCORM 1.2, SCORM 2004 or AICC standards. Plus, iSpring can create courses especially for publishing to the popular BlackBoard LMS.

อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ The Everlasting Teacher (Version เต็ม) < ฝากเพื่อน ครู อาจารย์ดูให้จบนะ ชื่นชมจากใจเขาทำมาดีจริงๆ

source: https://www.youtube.com/watch?v=Fc8CaO0LgXA

XMind โปรแกรมสร้างแผนที่ความคิด (Mind map) ปรับเวอร์ชั่นเป็น 6 แล้ว

XMind โปรแกรมสร้างแผนที่ความคิด (Mind map) ปรับเวอร์ชั่นเป็น 6 แล้ว
Download XMind 6 (v3.5.1) เวอร์ชั่นฟรีได้ที่ http://www.xmind.net/download/win/

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- รู้จัก Mind Map
- หนังสือ:สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager

Pages