Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

The W3C Markup Validation Service

The W3C Markup Validation Service (https://validator.w3.org) เป็นเว็บสำหรับตรวจสอบว่าเว็บที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาผ่านมาตรฐานกลางของ W3C หรือไม่ โดยสามารถสามารถใช้ตรวจสอบเว็บที่พัฒนาเอง หรือใช้ระบบเว็บสำเร็จรูปอย่าง เช่น WordPress, Joomla!, Drupal, Moodle เป็นต้น ว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่

XMind โปรแกรมสร้างแผนที่ความคิดฟรี ออกเวอร์ชั่น 7 แล้ว

XMind โปรแกรมสร้างแผนที่ความคิดฟรี ออกเวอร์ชั่น 7 แล้วเพิ่มความสามารถมามากมายเลย สามารถใช้ทูลตัวนี้ทดแทน MindManager ได้อย่างสบาย ความสามารถตอบโจทย์องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ ที่ต้องการวางแผนการทำงานต่าง ขององค์กรและตนเองอย่างเป็นระบบ เวอร์ชั่นนี้เพิ่มเติมเทมเพลตด้านธุรกิจหลายเทมเพลตด้วยกัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเทมเพลตเพิ่่มเติมได้ในภายหลัง
เทมเพลตด้านธุรกิจ
- Project Plan
- Project Status Report
- Project Dashboard
- SWOT Analysis
- Meeting Management
- Short Meeting
- Organazation Chart

บรรยายพิเศษกระทรวง ICT กับgเพื่อนๆ ต้นน้ำด้าน e-Commerce and Internet ประเทศไทย (นานๆเจอกัน)

มาบรรยายพิเศษกระทรวง ICT กับเพื่อนๆ ต้นน้ำด้าน e-Commerce and Internet ประเทศไทย (นานๆเจอกัน) at โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 21 Oct 15

คลิกดู gallery ภาพได้ที่นี่
https://www.facebook.com/arnutr/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=14463...

เอกสารประกอบการสัมมนา การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
http://www.learn.in.th/mooc-seminar-docs/

ที่มา: learn.in.th

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy)
โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๐ กรุงเทพฯ

SysAdmin, DrArnut, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

สิ้นสุดการรอคอย หนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" เล่มใหม่ล่าสุด
** ขอบคุณผู้อ่านและเพื่อนๆ SysAdmin ทุกท่านที่สนับสนุนงานเขียน **
********************
> หาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม นี้ที่ร้าน Se-Ed Book และแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บ https://www.se-ed.com/
> เนื้อหาเข้มข้น เน้นภาคปฏิบัติเช่นเดิม
> สามารถดูตัวอย่างหนังสือ 42 หน้าก่อนพิจารณาซื้อได้ที่ลิงค์ http://goo.gl/X864f3

เปิดจองแล้วหนังสือ "ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1." (รอบที่ 2)
*** สำหรับท่านที่สนใจนะครับ ***

> จำนวนหน้า: 424 หน้า
> ผู้เขียน: ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
> ISBN: 978-616-91434-2-0
> ราคาปก: 319 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ท่านที่จอง ทางสำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้ท่านช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558

Pages