Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ


กลุ่ม e-Learning Group of Thailand

บรรยากาศการอบรม "ระบบ IT ในชีวิตประจำวัน" สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร - 18 Sep1 4

บรรยากาศการอบรม "ระบบ IT ในชีวิตประจำวัน" ทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 18 กันยายน 2557 / หวังว่าคงได้นำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานกัน
> ขอบคุณคณะทีมบริหารสำหรับของที่ระลึกอันเลอค่าและให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งขอขอบคุณบริษัท AIT ที่เชิญร่วมไปบรรยายในครั้งนี้

17 กันยายน ครบรอบวันแต่งงาน ธนียา & อาณัติ

เผลอแป๊บเดียว ชีวิตคู่เราครบ ๙ ปีเต็มแล้วหรือนี่ ๑๗ กันยายน วันครบรอบแต่งงานธนียา & อาณัติ
เป็นวันที่เราสองคนระลึกถึงกันเสมอ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแต่งทั้งงานที่บ้าน และงานเลี้ยงที่โรงแรมภาคเย็น

งานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

งานประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (International Symposium on Vocational and Technical Educations - ISVTE 2014) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
>> ดูรายละเอียดเเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isvte2014.net/

8 อาชีพที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทย

ผลสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้ พบ 8 อาชีพ ที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน ‘อาชีพนักบิน’ เงินเดือนสูงที่สุด นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด พบว่าอาชีพที่มีรายได้เกิน 1 แสนบาท/เดือน มี 8 อาชีพ ประกอบด้วย 8 อาชีพที่มีรายได้สูงสุด
1. อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท

2. วิศวกรเหมืองแร่และนักโลหะการ 2.35 แสนบาท

3. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท

4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท

5. ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท

6. อาชีพสถาปนิก 1.17 แสนบาท

Pages