Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

RMUTCon2016

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)
24 - 26 สิงหาคม 2559

ประชุมวิชาการ

www.conferenceinthai.com เว็บรวมงานประชุมวิชาการในประเทศไทย อีกแหล่งที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) > http://www.conferenceinthai.com/topics.php?cat=30

การศึกษา (Education) > http://www.conferenceinthai.com/topics.php?cat=63

IEC2016

The 7th International e-Learning Conference 2016 (IEC2016)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iec2016.thaicyberu.go.th/index.php/overview

Tags: 
ACTIS&NCOBA10th

ขอเชิญส่งบทความ "การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2016-2 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 10 (ACTIS&NCOBA10th)"
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

The 10th National Conference and 2016-2 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016-2 National Conference on Business Administration.
24 June 2016, Rajanagarindra Rajabhat University, Chachoengsao, Thailand.

MoodleCloud เว็บโฮสต์ติ้งฟรีสำหรับทำสอบระบบ e-Learning ส่วนตัว

MoodleCloud เว็บโฮสต์ติ้งฟรีสำหรับทำสอบระบบ e-Learning ส่วนตัว

สามารถสมัครและทดสอบใช้งานได้ที่เว็บไซต์
https://moodlecloud.com/en/

บรรยายพิเศษหัวข้อ "การสร้าง Infographic เพื่อสนับสนุนการทำงาน" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริการวิชาการแก่ ข้าราชการและพนักงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 40 คน ที่ปฏิบัติงานด้านแผนงานยุทธศาสตร์และด้านประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การสร้างอินโฟกราฟิก(‪‎Infographic‬) เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการวิเคราะห์ เรียบเรียง ดีไซน์ เข้าถึงแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการออกแบบ Infographic สามารถแปลงข้อมูลที่มีเนื้อหามากๆ ไปสู่การนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพ หรือข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ทันสมัยและดึงดูดความสนใจแต่เน

Joomla! Talk #10,Joomla! Security - Part 2

เป็นวิทยากรร่วมทีมเสวนางาน "Joomla! Talk #10 - Joomla! Security - Part 2" แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยเว็บไซต์ Joomla!
>> จัดโดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บ. มาร์เวลิค เอ็นจิ้น
ณ อาคาร C.P. Tower ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม กรุงเทพฯ (BTS สถานี ศาลาแดง)
‪#‎Joomlatalk‬ ‪#‎Joomla‬ ‪#‎DrArnut‬ ‪#‎RUS‬

Pages