A.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

MariaDB, MySQL, CentOS, ฐานข้อมูล

LBAS Test : ทดสอบติดตั้งบน CentOS 6.5 + MariaDB 5.5

MariaDB เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่พัฒนาต้นฉบับ MySQL หลังจาก MySQL โดนบริษัท Oracle เทคโอเวอร์ไป ทำให้อนาคตไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ โดย Michael Widenius ผู้ก่อตั้ง MySQL เดิมได้แตกตัวโครงการใหม่ ( fork) โดยทำงานภายในชื่อบริษัท Monty Program AB โดยที่โครงสร้างทั้งหมดของ MariaDB จะคล้ายกับ MySQL เดิมเกือบ 100% ทำให้ท่านที่ใช้งาน MySQL อยู่ก่อนสามารถเรียนรู้การใช้งาน MariaDB ได้อย่างไม่ยากเย็น อีกทั้งยังสามารถบริหารฐานข้อมูลได้ผ่านทาง phpMyAdmin ได้เช่นดังเดิม

Trend Technology 2014

Source: http://www.youtube.com/watch?v=BtxX1Pi-OxE

Clip - ประวัติของเทคโนโลยีด้านการศึกษาจากอดีต-ปัจจุบัน / แบบการ์ตูน ทำได้ดีทีเดียว

source - http://www.youtube.com/watch?v=yVpbO6Kqy4Q

e-Learning Code สำหรับผู้สั่งซื้อหนังสือ CentOS Linux เล่ม1, CentOS

ภายในมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งทางบรรทัดคำสั่ง (Linux command) แจ้งแก้คำผิดในเล่มเพื่อปรับปรุง และเทคนิคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกท่านสามารถเป็นผู้ดูแลระบบแบบมืออาชีพกัน

** มีที่นี่ทีเดียวเลย **
Book page > http://www.sysadmin.in.th/node/224

ย้อนรอย - งานโปรเจ็กซ์ชิ้นแรกๆช่วงปี 2536 at วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

เป็นงานกลุ่มทำเกี่ยวกับพลังงานทดแทน แบบคิดเองสร้างเอง อยู่ที่ดีนี่ได้งานดีๆ หลายชิ้นทีเดียว เมื่อก่อนยังไม่มี google หรือ youtube หรือ tablets/smartphone หากมีงานคงดีกว่านี้มากมาย อาจารย์ที่นี่เขาสอนมาดี สอนให้เด็กคิดเป็นโครงงาน(แบบลอจิก) คิดอะไรก็ได้ที่เป็นประโชยน์ต่อวิชาชีพและสังคม
** ตอนเรียนที่นี่ได้แนวคิดมาหลายอย่าง อีกทั้งได้เพื่อนแท้หลายคนเช่นกัน **

ย้อนรอย - อดีตตอนเรียน ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง กล้ามเป็นมัดๆ ต่างกับตอนนี้มากมาย

ย้อนรอย - อดีตตอนเรียน ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง กล้ามเป็นมัดๆ ต่างกับตอนนี้มากมายhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202842003280823&set=pcb.102028...

e-Learning,e-Learning Framework,ระบบอีเลิร์นนิ่ง

ส่วนตัวเท่าที่อยู่ในวงการ e-Learning มาสิบกว่าปีแล้ว ตั้งแต่จบมาใหม่ๆ ส่วนตัวมีทั้งงานสอนคอร์ส e-Learning* งานที่ปรึกษา อีกทั้งมีงานเขียนหลายเล่มเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ อาทิ Moodle, Mind map เป็นต้น
*หากนับเป็นองค์กรส่วนตัวสอนไป 100 กว่าองค์กรได้แล้ว

การที่จะทำให้ก่อเกิดศูนย์ e-Learning หรือศูนย์การเรียนรู้ขององค์กรอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และเป็นลำดับขั้นตอน ไม่ปล่อยให้ไอทีทำระบบอยู่เพียงลำพัง

Pages