Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" 13-14 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558“ สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

Open Source Hadoop Framework Faces Challenges as Big Data Interest Rises

The Rise of Hadoop
Yahoo released Hadoop as open source only a few years ago. For humans that’s a toddler, but in the software and Internet years, it’s reaching a ripe old age. What is Hadoop? Apache Hadoop is a top-level project that includes three sub-projects:
Hadoop Commons — shared components for the framework
HDFS — a distributed file system
MapReduce — A software framework that allows fast parallel processing of huge data sets

การผูกบัญชีผู้ใช้งาน Moodle เข้ากับ LDAP Server (ตอนที่ 1)

การผูกบัญชีผู้ใช้งาน Moodle เข้ากับ LDAP Server (ตอนที่ 1), Moodle with LDAP,Single Sign-On,SSO

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Learning ของหน่วยงานนอกจากจะเปิดให้สมาชิกสมัครหน้าเว็บ หรือการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานจำนวนมากด้วยไฟล์ .csv แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกคือผูกบัญชีรายชื่อเข้ากับฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อกลางขององค์กรหรือเรียกว่าการทำเป็นระบบ SSO หรือ Single Sign-On โดยวิธีการทำสามารถเลือกได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าระบบเก็บบัญชีรายชื่ออยู่ในระบบใด

การปรับค่าเครือข่ายของ CentOS Linux 7

การปรับค่าเครือข่ายของ CentOS Linux 7

การปรับค่าเครือข่ายของ CentOS Linux 7
นการปรับแต่งคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะระบบปฎิบัติการ CentOS Linux มีวิธีการปรับแต่งค่าทางเครือข่ายได้ 5 วิธีด้วยกัน - See more at: http://www.sysadmin.in.th/node/340

เตรียม Slide+LABs สำหรับบรรยายพิเศษโรงพยาบาลวิชัยยุทธ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557

เตรียม Slide+LABs สำหรับบรรยายพิเศษโรงพยาบาลวิชัยยุทธ,eLearning‬

เตรียม Slide+LABs สำหรับบรรยายพิเศษให้ส่วนงานที่ดูแลระบบจัดการความรู้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ at โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (www.vichaiyut.com) วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 นี้
** Course Topics
1. e-Learning for Hospital Overview
2. e-Learning Planning (Short Term- & Long Term) < JD and KPI
3. Setting the e-Learning Teams (ITAdmin, Manager, Trainer, Employee)
4. Account Management System (Manual and LDAP)
5. Courses Management System (Course Categories, Course, Course Template)
6. Account Enrollment

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2015 EDU SSRU National Conference, วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

2015 EDU SSRU National Conference

โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
(Research and Creative Solutions for Development)
2015 EDU SSRU National Conference
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://58.181.147.81/conference/

หนุ่ม - สมศักดิ์ รินนายรักษ์ คว้าแชมป์ TheVoice ซีซั่น 3

The Voice Thailand 2014, หนุ่ม TheVoice  ซีซั่น 3

> หนุ่ม - สมศักดิ์ รินนายรักษ์ คว้าแชมป์ TheVoice ซีซั่น 3

ฟังเพลงตลอดการแข่งขันของเขาได้ที่
1. หนุ่ม สมศักดิ์ ได้เข้ารอบ Blind audition ด้วยเพลง ป่านนี้
The Voice Thailand - หนุ่ม สมศักดิ์ - ป่านนี้ - 14 Sep 2014

2. Battle Round แข่งกับ อาร์ต - สุรนาถ จอกจอหอ
The Voice Thailand - อาร์ต VS หนุ่ม - ไม่อาจเปลี่ยนใจ - 26 Oct 2014

Pages

Subscribe to www.Arnut.com RSS