Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook page A.Arnut on Twitter
Follow me on Academia.edu

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

16 OF THE BEST IOT CONFERENCES IN 2016

16 OF THE BEST IOT CONFERENCES IN 2016
Weblink >> https://www.getstructure.io/blog/16-of-the-top-iot-conferences-in-2016

Tags: 
IEEE Internet of Things Conferences 2016

IEEE Internet of Things Conferences 2016
http://iot.ieee.org/conferences-events.html

แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเรียกใช้งานคำสั่ง DOS บน Windows 10

การเรียกใช้งานคำสั่ง DOS บน Windows 10

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ Search
2. พิมพ์คำสั่ง cmd
3. กดปุ่ม Enter

แสดงหน้าต่าง DOS Prompt

ลิงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ลิงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ >> http://personnel.rmutsb.ac.th/expert.html

1. ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. การขอขึ้นทะเบียนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3. ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

4. ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ คัมภิรานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Colour Lover เว็บสำหรับเปรียบเทียบสี สำหรับทำ Infographic เลือกสีอย่างไรให้ตรงใจผู้ใช้งาน

Colour Lover เว็บสำหรับเปรียบเทียบสี สำหรับทำ Infographic เลือกสีอย่างไรให้ตรงใจผู้ใช้งาน
http://www.colourlovers.com/

รู้จัก Web Server (ตอนที่ 1)

การใช้งานบริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย ปกติผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานโดยการป้อนที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) ที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการเว็บไซต์จะเรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จากแบบสอบถามการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ NetcraftWeb Server Survey ปี 2015
ปรากฎว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็น Apache รองลงมาคือ IIS(microsoft), nginx และ google ตามลำดับ

Pages