Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter

Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค e-Learning Group of Thailand สมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

SysAdmin   Endian Firewall   Moodle2   Moodle   Mindmap2   Mindmap   Linux Hosting   Windows Hosting   CentOS7   CMSspecial   Dr.Arnut Book

บรรยากาศสัมมนา "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" at วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บรรยากาศสัมมนา "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" at มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 18 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศสัมมนา "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" at มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 18 พฤศจิกายน 2557
>> บรรยายให้ทีมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอขอบคุณท่าน ผศ. อาจารย์รวินทร์ ไชยสิทธิพร ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ และทีมจัดงานสัมมนา ที่ให้เกียรติไปบรรยายให้ความรู้บุคลากรในวันนี้
>>

แนวโน้มและทิศทางของ SmartPhone น่าสนทีเดียว โดยเฉพาะฝั่ง Android

แนวโน้มและทิศทางของ SmartPhone น่าสนทีเดียว โดยเฉพาะฝั่ง Android

แนวโน้มและทิศทางของ SmartPhone น่าสนทีเดียว โดยเฉพาะฝั่ง Android
http://xamarin-releases.s3.amazonaws.com/webimages/assets/Xamarin-White-...

- ภาพจาก xamarin.com

ติดตั้งทดสอบ Xamarin ทูลพัฒนาแอพสำหรับนักพัฒนายุคคลาวน์

ติดตั้งทดสอบ Xamarin ทูลพัฒนาแอพสำหรับนักพัฒนายุคคลาวน์

ติดตั้งทดสอบ Xamarin ทูลพัฒนาแอพสำหรับนักพัฒนายุคคลาวน์
** Xamarin เป็นทูลพัฒนาแอพสายน้ำมาจากโอเพ่นซอร์สในนาม Mono
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://xamarin.com/

การแก้ปัญหาไม่สามารถใช้คำสั่ง Ctrl+C, Ctrl+V ใน MS Office 2010 ได้

การแก้ปัญหาไม่สามารถใช้คำสั่ง Ctrl+C, Ctrl+V  ใน MS Office 2010  ได้

ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8 จะเจอปัญหาไม่สามารถใช้ Shortcut key อย่าง Ctrl+C หรือ Ctrl+V และคีย์ที่เคยใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ (ยังสามารถใช้เมาส์หรือคลิกเมนูคัดลอกแล้ววางได้ตามปกติ) ปัญหานี้คงสร้างความลำบาก ขัดใจผู้ใช้งานที่ต้องการความรวมเร็วในการทำงานพอสมควร ท่านผู้อ่านสามารถแก้ปัญหานี้โดยไปตั้ง Shortcut key ที่ใช้งานบ่อยซะเองเลย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา

2. คลิกที่เมนู File > Options

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของ Moodle 2.8.1

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของ  Moodle 2.8.1

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของ Moodle 2.8.1
1. OS: Linux Server, Windows Server
2. Web Server: Apachae 2, IIS 8
3. Language: PHP 5.4.4
4. Database: MariaDB 5.5.31 หรือ MySQL 5.5.31 หรือ Postgres 9.1 หรือ MSSQL 2008 หรือ Oracle 10.2

Moodle เวอร์ชั่น 2.8.1 มาละ

Moodle เวอร์ชั่น 2.8.1 มาละ

Moodle เวอร์ชั่น 2.8.1 มาละ
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_2.8.1_release_notes
Release date: 13 November 2014
โดยรีลีส 2.9 จะออกในช่วงมีนาคม 2558 เน้นพัฒนาให้ใช้งานง่ายกว่าเก่า เพิ่มความสามารถอีกมากมาย อ่านแนวทางแนวทางการพัฒนารีลีสต่อไปได้ที่ > https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
2.9 Major new features are demoable: 23rd March 2015
2.9 Code freeze (no new features accepted): 6th April 2015

เตรียมสไลด์บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันอังคารที่ 18 พ.ย. นี้

เตรียมสไลด์บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันอังคารที่ 18 พ.ย. นี้

เตรียมสไลด์บรรยายพิเศษหัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันอังคารที่ 18 พ.ย. นี้
** Topic **
- ภาพรวมของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในยุค Cloud Computing
- รู้จัก Cloud Computing และการประยุกต์ใช้งาน
- รู้จัก Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Services (SaaS)
- กรณีศึกษา ตัวอย่างระบบงานคอมพิวเตอร์บนคลาวน์คอมพิวติ้ง
- การปรับตัวเข้าสู่นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ยุคคลาวน์คอมพิวติ้ง
- การพิจารณาเลือกทูลสำหรับพัฒนาระบบผ่านคลาวน์คอมพิวติ้ง
- การติดตั้ง LABs เรียนรู้ส่วนตัว

Pages

Subscribe to www.Arnut.com RSS