You're visitor number Since: March 07, 2005

IT Knowledge

Intro2Computer

Linux_SysAdmin

Windows_SysAdmin

Teacher_Sharing

WindowsITProMagazine

Book Corner (มุมหนังสือ)

หนังสือ: สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall
EndianFirewall

หนังสือ: สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
e-Learning_with_Moodle

หนังสือ:สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาดด้วย MindManager
MindMap_with_MindManager

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร LINUX Web Hosting ใช้งานในองค์กร(ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:สร้าง Mind Map ด้วย MindManager (ภาคปฎิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

หนังสือ:ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)

คลิกดูรายละเอียด

User login

Navigation

หน้าเว็บเก่า (Old Web)

- หน้าเว็บเก่า (Old Web)
- อายุเว็บไซต์ www.Arnut.com

SysAdminTools

Powered by Drupal

Dr.Arnut's Personal Blog - IT Knowledge Sharing
บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

#!/ มุมแนะนำ
" วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการ ที่ต้องอาศัยแบบแผน อันประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน รวมทั้งงานโปรแกรม ก็เป็นกิจกรรมที่ตรงไปตรงมา มีผลแค่ผิด กับถูก หากโปรแกรมผิด ก็ย่อมไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับโปรแกรมชีวิต หากวางแผนและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ... "

A.Arnut SlideShare A.Arnut on Facebook A.Arnut on Twitter


Update ข่าวสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรฟรีได้ที่ Page SysAdmin

Arnut ระบบสำหรับทำ Social Learning

Social Learning

ระบบสำหรับทำ Social Learning

1. Edmodo (https://www.edmodo.com)

2. Lore (Coursekit) (http://lore.com)

3. Schoology (https://www.schoology.com/)

Arnut วันหยุดยาวนั่งเขียนหนังสือไอทีและบทความวิจัย ไปพร้อมๆกัน

Arnut, Research, หนังสือไอที, บทความวิจัย

วันหยุดยาวนั่งเขียนหนังสือไอทีและบทความวิจัย ไปพร้อมๆกัน

#Arnut

Arnut การใส่ X bar ในเล่มงานวิจัย

การใส่ X bar ในเล่มงานวิจัย
ขั้นตอน
1. เปิดไฟล์ MS Word ขึ้นมาแล้วเลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการ
2. กดปุ่ม Ctrl+F9 แล้วพิมพ์คำว่า EQ \O(x,ˉ)
3. กดปุ่ม Shift+F9 จะได้สัญลักษณ์ x bar ดังที่ต้องการ

Arnut เป็นนักไอทีต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหา

เป็นนักไอทีต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหา

เป็นนักไอทีต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ ไม่ใช่เป็นผู้สร้างปัญหา

Arnut เจาะใจอดีตเด็กเร่ร่อน ดิ้นรนสู้ชีวิตจนเรียนจบด็อกเตอร์

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12

จากเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ใครจะไปคาคดิดว่า ในอนาคตข้างหน้าเขาจะสามารถคว้าใบปริญญามาให้แม่ได้ชื่นชมสมใจ หนำซ้ำยังเป็นปริญญาเอกที่ทำให้เด็กชายคนนี้ภูมิใจอย่างที่สุดในฐานะด็อกเตอร์ เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา รายการเจาะใจ ทาง ททบ.5 จึงได้เชิญชายคนนี้มาร่วมพูดคุย ปัจจุบันเขาคืออาจารย์ภาควิชาวิศวอุตสาหการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี..."ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ"

Arnut 1.ความรู้+2.ความคิด+3.ลงมือปฏิบัติ+4.สรุปผล 5.สอนคนเป็น=ความสำเร็จของอาชีพนักไอที

1.ความรู้+2.ความคิด+3.ลงมือปฏิบัติ+4.สรุปผล 5.สอนคนเป็น=ความสำเร็จของอาชีพนักไอที

1.ความรู้+2.ความคิด+3.ลงมือปฏิบัติ+4.สรุปผล 5.สอนคนเป็น=ความสำเร็จของอาชีพนักไอที
>>
1. ความรู้ (สืบเสาะ สั่งสม สอบถาม)
2. ความคิด (คิดนอกกรอบ+คิดตามจินตนาการ+คิดตามเป้าหมายองค์กร)
3. ลงมือปฏิบัติ (ทดลองแล็ปผ่านvm ทดลองผ่านอุปกรณ์จริง ติดตามงาน)
4. สรุปผล (สรุปงานตามภาระงาน นำเสนองานเป็น คิดต่อยอดงานใหม่เพื่อสนับสนุนงานดั้งเดิม) **
5. สอนคนเป็น (ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้) **
= ความสำเร็จของอาชีพนักไอที (สำเร็จในหน้าที่การงาน สำเร็จในเป้าหมายชีวิต)

Arnut 50 Best Hacking Tools!

50 Best Hacking Tools

50 Best Hacking Tools!

Hacking tools can be dangerous in the wrong hands. But, they can be just as useful for a good ethical hacker too!
Hacking tools have been said to make hacking quite easy as compared to the old days. But, there is still more to being a hacker than just that. Yes, these tools have made it simple, but that is nothing unless you have the knowledge about other aspects of hacking as well. We present tp you a set of must-have hacking tools.

Pages

A.Arnut Conference

มุมสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


- วิชา DC231-502 Advance Computer Network (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง)
- วิชา DC231-505 Network Programming (การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย)

Other Services

ตรวจสอบ Speed Internet
- SpeedTest Project
- TRUE
- TOT
- TT&T (MAXnet)
- ADSLThailand
- CSLoxinfo
ตรวจสอบ IP Address
- Current IP Check
- CheckIP.org
- IP Lookup
ตรวจสอบ Domain Name
- InterNIC (Whois)
- THNIC (Whois)
- Check Domain.com
ตรวจสอบ Network Port
- Port Numbers - IANA
Free Dynamic DNS
- dyn.com
- No-IP.org
- dnsdynamic.org
- freedns.afraid.org
- dtdns.com
- dns.he.net
- myddns.com
- dnsomatic.com
- changeip.com
- regfish.de

Trusted Sites

SysAdmin

CMSThailand.com

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

PhDThailand

Mechatronics Blog

Dr.Krismant-KMUTNB

Ph.D. Technical Education Technology (KMUTNB)

STControl