หลักสูตรเปิดอบรมประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2558

หลักสูตร CentOS Linux for System Administrator (รุ่นที่ 22), 17-18 กุมภาพันธ์ 2558
หลักสูตร Centralized Logs Management Server (รุ่นที่ 21), 19-20 กุมภาพันธ์ 2558

สอบถามรานละเอียดได้ที่ 088-5791324 อีเมล์ training(at)sysadmin.in.th
หรือทาง Facebook Inbox message
ลงทะเบียนเรียน

System Admin Tools

System Admin Tools

เว็บรวมทูลฟรีสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (System Admin) และทูลฟรีสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

Network & Internet > http://www.qarchive.org/category/network-internet.html

Security & Privacy > http://www.qarchive.org/category/security-privacy.html

Servers > http://www.qarchive.org/category/servers.html