แก้ไขคำผิดในหนังสือ


- หน้า 19 บรรทัดที่ 9 แก้จาก OST Model เป็น OSI Model
Note.
แจ้งแก้ไขคำผิดได้ที่ arnut@cmsthailand.com  เพื่อนำไปแก้ไขในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป