แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนคุณ
Home
Title
เนื้อหาโดยย่อ
สารบัญ

สั่งซื้อหนังสือ
แก้คำผิดในหนังสือ


  Tools ประกอบหนังสือ
user : bookadmin
passwd : ชื่อผู้ใช้ (user name )รูปด้านบนหน้า 153

Web Links
www.Arnut.com
www.CMSThailand.comโปรแกรมพิเศษ
สำหรับ Admin
(ฟรี)  
โปรแกรมตรวจสอบไอพี และเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง


หนังสือ: ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
  
AdminKit

((( วางแผงแล้ว )))
หาซื้อได้
ตามแผงหนังสือทั่วไป
     การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร(Admin) คงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ๆ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วงานสายนี้เป็นงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านที่ทำอยู่อาจจะทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายท่านก็ต้องแบกภาระรับผิดชอบข้อมูลต่างๆ ขององค์กรอยู่ดีโดยในปัจจุบันการที่บริษัทแต่ละบริษัทจะรับพนักงานเข้ามาทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น

ตำแหน่งงานในสายงานผู้ดูแลระบบเครือข่าย

ตำแหน่งในสายงานผู้ดูแลระบบเครือข่าย มีอยู่หลายสายด้วยกัน แล้วแต่ละบริษัทจะกำหนดเป็นตำแหน่งงานว่าชื่ออะไร ตัวอย่างชื่อตำแหน่งงานที่นิยมเรียกกัน
• นักวิศวกรระบบ (System Engineer)
• นักวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
• นักบริหารระบบปฏิบัติการ (System Administrator)
• นักบริหารระบบเครือข่าย (Network Administrator)
• นักวิศวกรด้านไอที (IT Engineer)

ISBN : 9742122202
Barcode: 9789742122201
จำนวน : 288 หน้า
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
จัดจำหน่ายโดย : ซีเอ็ด - ตำรา
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 211 มิลลิเมตร
ความหนา : 15 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
ชนิดของปก : ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ : 03/2549
ราคา 195 บาท
เหมาะสำหรับ • นิสิตนักศึกษาที่จบใหม่
• ผู้ที่สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงานมาในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร (Admin)
เนื้อหาโดยย่อ
     หนังสือเล่มนี้เป็นการจุดประกายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงานมาในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร (Admin) จะได้เรียนรู้ว่า ขั้นตอนในการทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างจึงจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับมือโปรได้

สารบัญ (ฉบับเต็ม)
การก้าวสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร
ตำแหน่งงานในสายงานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย
บันได 10 ขั้นสู่การเป็น Admin มืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) < คลิกดูรูปได้ที่นี่

บันไดขั้นที่ 1
ศึกษาภาพรวมระบบเครือข่าย (Network Overview)
  • ประเภทของระบบเครือข่าย
  • ชนิดของระบบเครือข่าย
  • รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Topology)
  • มาตรฐานระบบเครือข่าย LAN
  • มาตรฐานเครือข่าย WAN
  • มาตรฐาน OSI
  • ระดับชั้นต่างๆ ของ OSI 7 Layers
  • TCP/IP Model
  • IP Address
  • Class ของ IP Address
  • Default Subnet Mask
  • การแบ่ง Subnet ของ Class C
  • Classless IP Address
  • Private IP Address
  • การใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณ Subnet
  • DNS (Domain Name System)
  • โปรโตคอลระบบเครือข่าย (Network Protocol)
  • โปรโตคอลอื่นๆ ที่ควรรู้จัก
  • Port คืออะไร

บันไดขั้นที่ 2
รู้จักอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (Network Devices)
  • Network Interface Card
  • สาย Coaxial
  • สาย UTP
  • สาย STP
  • สายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
  • HUB
  • Switch
  • Repeater
  • Bridge
  • Router
  • Layer 3 Switch
  • Gateway
  • MODEM
  • ISDN
  • ADSL
  • iPSTAR
  • Wireless Access Point
  • Wireless Card
  • Web cam / Network Camera
  • Firewall
  • IDS/IPS

บันไดขั้นที่ 3 ลงมือออกแบบระบบเครือข่าย (Network Planning & Design)
ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย Modem
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย ADSL Modem
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย ADSL Modem มีเครื่อง Server ต่อใน Workgroup
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วย IP Sharing
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กด้วยระบบ NAT
ระบบเครือข่ายขนาดกลาง
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดกลางด้วย ADSL Router
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
  • การออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่โดยใช้ Router

บันไดขั้นที่ 4 เลือกระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS ที่เหมาะสม (Windows / Linux / FreeBSD)
  • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003
  • ระบบปฏิบัติการ Linux
  • ระบบปฏิบัติการตระกูล BSD
  • ระบบปฏิบัติการ Linux ฝีมือคนไทย
  • ระบบปฏิบัติการ UNIX

บันไดขั้นที่ 5 รวมคำสั่งในการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Windows Command)
  • คำสั่ง net view
  • คำสั่ง ping
  • คำสั่ง ipconfig
  • คำสั่ง netstat
  • คำสั่ง ARP
  • คำสั่ง nbtstat
  • คำสั่ง route
  • คำสั่ง tracert
  • คำสั่ง nslookup
  • คำสั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันไดขั้นที่ 6 การแชร์ข้อมูลบนระบบเครือข่ายแบบมือโปร (Resource Sharing)

  • การแชร์ข้อมูลแบบธรรมดา บนระบบ Workgroup
  • การแชร์ข้อมูลแบบปิดบัง (ซ่อนโฟลเดอร์ที่แชร์)
  • การเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ไว้
  • การตรวจสอบผู้เข้าใช้งานไฟล์ในเครื่อง
  • การส่งข้อความเตือนผู้ใช้งาน
  • การทำแมพเครือข่าย (Map Network Drive)
  • การแชร์เครื่องพิมพ์ (Printer Sharing)

บันไดขั้นที่ 7 การแชร์อินเทอร์เน็ตด้วย ICS และการทำ NAT
ICS = Internet Connection Sharing
NAT = Network Address Translation

  • การแชร์โดยใช้ Modem
  • การแชร์ Internet โดยใช้ ADSL
  • ขั้นตอนการแชร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ ICS
  • การเซ็ตฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client)
  • การแชร์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบ NAT
  • การติดตั้ง DHCP และ NAT SERVER
  • ประโยชน์ของระบบ NAT
  • ขั้นตอนการทำ NAT

บันไดขั้นที่ 8 วิธีการทำระบบ Intranet / Internet Server ใช้งานในองค์กรด้วยระบบ CMS
  • การติดตั้ง Web Server
  • ขั้นตอนการติดตั้ง IIS
  • การปรับแต่ง IIS ก่อนการใช้งาน
  • การติดตั้งตัวแปลภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL Server ให้เข้าฝังใน IIS
  • ติดตั้ง PHP
  • ติดตั้ง MySQL Server
  • การเรียกใช้งาน MySQL Server
  • คำสั่ง MySQL พื้นฐาน
  • การเปิด-ปิด Services IIS
  • การทดสอบ Web Site และภาษาสคริปต์ต่างๆ
  • การทดสอบภาษา HTML
  • การทดสอบสคริปต์ ASP
  • การทดสอบภาษา PHP
  • การทดสอบภาษา SSI (Server Site Include)
  • การเปิดบริการ FTP Server
  • ขั้นตอนการเปิดบริการ FTP Server
  • การปรับแต่ง FTP Server
  • การเข้าใช้งาน FTP
  • การทำระบบ Intranet ด้วยระบบ Content Management System (CMS)
  • การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ
  • รู้จัก XOOPS CMS
  • ขั้นตอนการติดตั้ง XOOPS
  • การปรับแต่ง XOOPS ขั้นต้น
  • การปรับข้อความท้ายเว็บและฝัง META Tag
  • การเพิ่มเติมเมนูหน้าเว็บ (Blocks)
  • การติดตั้งโปรแกรมอิสระ (Modules)
  • การกำหนดสิทธิให้กลุ่มผู้ใช้งาน
  • การเปลี่ยนฉากหลัง (Themes)

บันไดขั้นที่ 9 เครื่องมือในการเฝ้าติดตามระบบเครือข่าย (Network Monitoring)
  • รู้จัก Network Monitor
  • การเปิดใช้บริการ Network Monitor
  • การเฝ้ามองระบบเครือข่ายด้วย Network Monitor
  • ทูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • NetworkView
  • Look@LAN
  • TCPView

บันไดขั้นที่ 10 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร (Network Security)
ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server)
  • ระบบตรวจจับผู้บุกรุกด้วยระบบ IDS
  • การติดตั้ง Snort บนระบบ Windows
  • การติดตั้ง Microsoft ISA Server
ฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client)
  • ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
  • การติดตั้งโปรแกรม ClamAV Antivirus
  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Ad-aware, Spyware
  • การติดตั้ง Personal Firewall
  • การใช้งาน Sygate Personal Firewall
  • การตั้งกฎในการใช้งาน (Firewall Rule)
  • การตรวจสอบ Log Files ของ Firewall
  • การอัปเดท Patch ระบบ Windows

บทสรุป
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Resources)
รวมคำศัพท์ที่ผู้ดูแลระบบควรทราบ
PORT NUMBERS

Shopping -- สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
Se-ed.com (eShop)
Chula Book


TOP
Copyright©2006 by Arnut.com  All right reserved.
Contact :