การปรับขนาดไฟล์อัปโหลดใน XAMPP

ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ นักเขียนโปรแกรมมักประสบปัญหาขนาดไฟล์ที่อัปโหลด จำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขได้โดยปรับค่าคอนฟิกไฟล์ php.ini 

ขั้นตอน
1. เปิด XAMPP Control Panel

2. ที่ Apache ให้คลิกที่ปุ่ม Config > PHP (php.ini)

xampp01

ทูลในการสร้าง Infographic

ทูลที่นิยมในการทำ Infographic 
1. แบบภาพนิ่ง
- PowerPoint  (นิยม)
- Illustrator  ** มืออาชีพ
- Visio (แนำนำ)
- PowerPoint Online
- Google Presentation 
- Impress

2. แบบเคลื่อนไหวแบบวีดีโอ Motion Infographic
- After Effect (นิยม)  ** มืออาชีพ
- Animaker (online) นิยม
- Moovly (online)
- WIDEO (online)
- Powtoon (online)
- VideoScribe
- Explee

Python ขึ้นแท่นอันดับ 1 ภาษาที่ได้รับความนิยมปี 2019

การเติบโตของทูลการเขียนโปรแกรมจากการสืบค้นเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ Google และจาก Google Trends  โดย  PYPL Popularity ภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมขึ้นอันดับ 1 ปี 2019 เติบโต 16.2% ในห้าปีที่ผ่านมา ภาษา PHP ความนิยมลดลง -5.6% 
เฟรมเวิร์คฝั่งภาษา Python อาทิ Django, Pyramid และ Turbo Gear ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน

การเคลียร์หน้าจอในภาษา Python ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง

ระบบ Windows
>>> import os
>>> clear = lambda: os.system('cls')
>>> clear()


ระบบ Linux
>>>clear = lambda: os.system('clear')


ทุกระบบ (cross-platform)
>>> import os
>>> def cls():
os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear')

# now, to clear the screen
>>> cls()

 

12 ทูลสำหรับทำระบบ E-Learning

The top free LMS tools

 • Coggno
 • CourseSites (Blackboard for Business) 
 • iTunes U
 • LatitudeLearning
 • Myicourse
 • Schoology

The top open source LMS tools

 • Atutor
 • Dokeos
 • eFront
 • Forma LMS
 • Moodle
 • Sakai CLE

ที่มา:
https://blog.capterra.com/top-8-freeopen-source-lmss/

บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล

บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
โครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Download Slide >> https://www.slideshare.net/arnut/digital-transformation-in-businessrmutsb28feb2019drarnut

 

การตรวจสอบรายละเอียด IP Address แบบละเอียด

การตรวจสอบรายละเอียด IP บน Windows แบบละเอียดให้ใช้คำสั่งดังนี้
1. เข้าไปยัง DOS Prompt
- Start > Run > cmd  > OK

2. พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /allcompartments /all

กรรีต้องการเก็บายละเอียดไว้ให้พิมพ์ดังนี้

ipconfig /allcompartments /all  | clip

พิมพ์เรียนโน๊ตแพด
notepad

กดปุ่ม Ctrl + V

--
DrArnut Ruttanatirakul
http://www.arnut.com
 

OBS Studio ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสถานีออนไลน์

OBS Studio ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสถานีออนไลน์
สามรถดาวน์โหลดได้ที่ https://obsproject.com