เว็บ MOOCs สัญชาติไทย

ปัจจุบันเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses มีให้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บฝั่งชาติตะวันตกที่ใหกำเนิดเทคโนโลยี บทความนี้ขอแนะนำเว็บมู้กส์ที่ให้บริการโดยคนไทยและมู้กส์ต่างชาติที่รองรับภาษาไทยโดยระบบมู้กส์อาจมาจากการพัฒนาระบบขึ้นขึ้นใหม่เอง และจากแพลตฟอร์มที่นำโค้ดเว็บมู้กส์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอด 

ตัวอย่างเว็บ MOOCs สัญชาติไทย

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

find / -name test01.txt [enter] < ค้นหาไฟล์ test01.txt จากรากไดเร็กทอรี

find /etc -name passwd [enter] < ค้นหาไฟล์ passwd จากไดเร็กทอรี /etc

find /etc -name php.ini [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/

find /etc/httpd -name httpd.conf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/httpd

find /var/www/html -name *.pdf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /var/www/html

ฟรีเครื่องมือสำหรับโปรแกรมเมอร์ (Free Editor/IDE for Programmer)

Update: 1 April 2019

ปัจจุบันมีโปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor) สำหรับนักเขียนโปรแกรมให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือฟรีและเครื่องมือเชิงการค้า การที่จะเลือกใช้งานโปรแกรมเอดิเตอร์ตัวใด ขึ้นอยู่กับความชอบ จากคำแนะนำของครู/อาจารย์ และจากคำแนะนำของโปรแกรมเมอร์รุ่นพี่ที่บอกต่อๆ กันมา สำหรับบทความนี้ขอแนะนำโปรแกรมเอดิเตอร์ฟรี ที่นักเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และส่วนท้ายจะแนะนำเอดิเตอร์เชิงการค้าเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

การปรับขนาดไฟล์อัปโหลดใน XAMPP

ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ นักเขียนโปรแกรมมักประสบปัญหาขนาดไฟล์ที่อัปโหลด จำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขได้โดยปรับค่าคอนฟิกไฟล์ php.ini 

ขั้นตอน
1. เปิด XAMPP Control Panel

2. ที่ Apache ให้คลิกที่ปุ่ม Config > PHP (php.ini)

xampp01

ทูลในการสร้าง Infographic

ทูลที่นิยมในการทำ Infographic 
1. แบบภาพนิ่ง
- PowerPoint  (นิยม)
- Illustrator  ** มืออาชีพ
- Visio (แนำนำ)
- PowerPoint Online
- Google Presentation 
- Impress

2. แบบเคลื่อนไหวแบบวีดีโอ Motion Infographic
- After Effect (นิยม)  ** มืออาชีพ
- Animaker (online) นิยม
- Moovly (online)
- WIDEO (online)
- Powtoon (online)
- VideoScribe
- Explee

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้