เว็บ MOOCs สัญชาติไทย

Submitted by arnut on Fri, 05/24/2019 - 14:19

ปัจจุบันเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses มีให้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บฝั่งชาติตะวันตกที่ใหกำเนิดเทคโนโลยี บทความนี้ขอแนะนำเว็บมู้กส์ที่ให้บริการโดยคนไทยและมู้กส์ต่างชาติที่รองรับภาษาไทยโดยระบบมู้กส์อาจมาจากการพัฒนาระบบขึ้นขึ้นใหม่เอง และจากแพลตฟอร์มที่นำโค้ดเว็บมู้กส์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอด 

ตัวอย่างเว็บ MOOCs สัญชาติไทย

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

Submitted by arnut on Tue, 05/21/2019 - 10:18

 การค้นหาไฟล์ใน Linux ด้วยคำสั่ง find

find / -name test01.txt [enter] < ค้นหาไฟล์ test01.txt จากรากไดเร็กทอรี

find /etc -name passwd [enter] < ค้นหาไฟล์ passwd จากไดเร็กทอรี /etc

find /etc -name php.ini [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/

find /etc/httpd -name httpd.conf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /etc/httpd

find /var/www/html -name *.pdf [enter] < ค้นหาไฟล์ *.pdf จากไดเร็กทอรี /var/www/html

Tags

Slide บรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer

Submitted by arnut on Fri, 05/17/2019 - 10:11

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Python Programming for Lecturer
ให้อาจารย์และบุคคลากรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

<< Download  >>

Tags

ฟรีเครื่องมือสำหรับโปรแกรมเมอร์ (Free Editor/IDE for Programmer)

Submitted by arnut on Mon, 04/01/2019 - 11:10

Update: 1 April 2019

ปัจจุบันมีโปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor) สำหรับนักเขียนโปรแกรมให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือฟรีและเครื่องมือเชิงการค้า การที่จะเลือกใช้งานโปรแกรมเอดิเตอร์ตัวใด ขึ้นอยู่กับความชอบ จากคำแนะนำของครู/อาจารย์ และจากคำแนะนำของโปรแกรมเมอร์รุ่นพี่ที่บอกต่อๆ กันมา สำหรับบทความนี้ขอแนะนำโปรแกรมเอดิเตอร์ฟรี ที่นักเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และส่วนท้ายจะแนะนำเอดิเตอร์เชิงการค้าเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

E-Learning

Submitted by arnut on Fri, 03/22/2019 - 08:57

เครื่องมือในการพัฒนาระบบ e-Learning, MOOCs ใช้งานในหน่วยงาน
e-Learning: เหมาะสำหรับสร้างเป็รศูนย์เรียนรู้ระบบปิด และระบบเปิด (จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)
MOOC: เหมาะสำหรับทำหรับทำเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเปิด (ไม่จำกันจำนวนผู้ใช้งาน)

พัฒนาจากภาษา PHP

Tags

การปรับขนาดไฟล์อัปโหลดใน XAMPP

Submitted by arnut on Sun, 03/10/2019 - 09:44

ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ นักเขียนโปรแกรมมักประสบปัญหาขนาดไฟล์ที่อัปโหลด จำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขได้โดยปรับค่าคอนฟิกไฟล์ php.ini 

ขั้นตอน
1. เปิด XAMPP Control Panel

2. ที่ Apache ให้คลิกที่ปุ่ม Config > PHP (php.ini)

xampp01

Tags
Subscribe to