การตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ของ Arduino

1. คลิกขวาที่ Computer > Manage 

arduino-check
2. เลือก Device Manager  > Port (COM & LPT)

* สังเกต หากระบบเจออุปกรณ์จะขึ้ข้อความว่า Siligon LABs

arduino-check2

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server
คำสั่งในการตรวจสอบดูสถานะบริการบนลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์

service  httpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Web Server

service  mysqld  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Database Server

service  vsftpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ FTP Server 

service  sendmail  status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Sendmail)

service  postfix status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Postfix)