ฟรีเครื่องมือสำหรับโปรแกรมเมอร์ (Free Editor/IDE for Programmer)

Update: 1 April 2019

ปัจจุบันมีโปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor) สำหรับนักเขียนโปรแกรมให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือฟรีและเครื่องมือเชิงการค้า การที่จะเลือกใช้งานโปรแกรมเอดิเตอร์ตัวใด ขึ้นอยู่กับความชอบ จากคำแนะนำของครู/อาจารย์ และจากคำแนะนำของโปรแกรมเมอร์รุ่นพี่ที่บอกต่อๆ กันมา สำหรับบทความนี้ขอแนะนำโปรแกรมเอดิเตอร์ฟรี ที่นักเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดไปใช้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และส่วนท้ายจะแนะนำเอดิเตอร์เชิงการค้าเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

การปรับขนาดไฟล์อัปโหลดใน XAMPP

ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ นักเขียนโปรแกรมมักประสบปัญหาขนาดไฟล์ที่อัปโหลด จำนวนไฟล์ที่อัปโหลดได้ในส่วนนี้ท่านสามารถทำการแก้ไขได้โดยปรับค่าคอนฟิกไฟล์ php.ini 

ขั้นตอน
1. เปิด XAMPP Control Panel

2. ที่ Apache ให้คลิกที่ปุ่ม Config > PHP (php.ini)

xampp01

ทูลในการสร้าง Infographic

ทูลที่นิยมในการทำ Infographic 
1. แบบภาพนิ่ง
- PowerPoint  (นิยม)
- Illustrator  ** มืออาชีพ
- Visio (แนำนำ)
- PowerPoint Online
- Google Presentation 
- Impress

2. แบบเคลื่อนไหวแบบวีดีโอ Motion Infographic
- After Effect (นิยม)  ** มืออาชีพ
- Animaker (online) นิยม
- Moovly (online)
- WIDEO (online)
- Powtoon (online)
- VideoScribe
- Explee

Python ขึ้นแท่นอันดับ 1 ภาษาที่ได้รับความนิยมปี 2019

การเติบโตของทูลการเขียนโปรแกรมจากการสืบค้นเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ Google และจาก Google Trends  โดย  PYPL Popularity ภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมขึ้นอันดับ 1 ปี 2019 เติบโต 16.2% ในห้าปีที่ผ่านมา ภาษา PHP ความนิยมลดลง -5.6% 
เฟรมเวิร์คฝั่งภาษา Python อาทิ Django, Pyramid และ Turbo Gear ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน

การเคลียร์หน้าจอในภาษา Python ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง

ระบบ Windows
>>> import os
>>> clear = lambda: os.system('cls')
>>> clear()


ระบบ Linux
>>>clear = lambda: os.system('clear')


ทุกระบบ (cross-platform)
>>> import os
>>> def cls():
os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear')

# now, to clear the screen
>>> cls()

 

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้