12 ทูลสำหรับทำระบบ E-Learning

The top free LMS tools

 • Coggno
 • CourseSites (Blackboard for Business) 
 • iTunes U
 • LatitudeLearning
 • Myicourse
 • Schoology

The top open source LMS tools

 • Atutor
 • Dokeos
 • eFront
 • Forma LMS
 • Moodle
 • Sakai CLE

ที่มา:
https://blog.capterra.com/top-8-freeopen-source-lmss/

บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล

บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation in Business)
โครงการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตจริง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Download Slide >> https://www.slideshare.net/arnut/digital-transformation-in-businessrmutsb28feb2019drarnut

 

การตรวจสอบรายละเอียด IP Address แบบละเอียด

การตรวจสอบรายละเอียด IP บน Windows แบบละเอียดให้ใช้คำสั่งดังนี้
1. เข้าไปยัง DOS Prompt
- Start > Run > cmd  > OK

2. พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /allcompartments /all

กรรีต้องการเก็บายละเอียดไว้ให้พิมพ์ดังนี้

ipconfig /allcompartments /all  | clip

พิมพ์เรียนโน๊ตแพด
notepad

กดปุ่ม Ctrl + V

--
DrArnut Ruttanatirakul
http://www.arnut.com
 

OBS Studio ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสถานีออนไลน์

OBS Studio ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสถานีออนไลน์
สามรถดาวน์โหลดได้ที่ https://obsproject.com

การตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ของ Arduino

1. คลิกขวาที่ Computer > Manage 

arduino-check
2. เลือก Device Manager  > Port (COM & LPT)

* สังเกต หากระบบเจออุปกรณ์จะขึ้ข้อความว่า Siligon LABs

arduino-check2

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server
คำสั่งในการตรวจสอบดูสถานะบริการบนลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์

service  httpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Web Server

service  mysqld  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Database Server

service  vsftpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ FTP Server 

service  sendmail  status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Sendmail)

service  postfix status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Postfix)

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้