ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server

Submitted by arnut on Sun, 01/27/2019 - 21:53

ตรวจสอบ Service บนระบบ Linux Server
คำสั่งในการตรวจสอบดูสถานะบริการบนลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์

service  httpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Web Server

service  mysqld  status [enter] ตรวจสอบสถานะ Database Server

service  vsftpd  status [enter] ตรวจสอบสถานะ FTP Server 

service  sendmail  status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Sendmail)

service  postfix status [enter] ตรวจสอบสถานะ  SMTP Server (Postfix)

Tags
Subscribe to