ทูลที่นิยมในการทำ Infographic 
1. แบบภาพนิ่ง
- PowerPoint  (นิยม)
- Illustrator  ** มืออาชีพ
- Visio (แนำนำ)
- PowerPoint Online
- Google Presentation 
- Impress

2. แบบเคลื่อนไหวแบบวีดีโอ Motion Infographic
- After Effect (นิยม)  ** มืออาชีพ
- Animaker (online) นิยม
- Moovly (online)
- WIDEO (online)
- Powtoon (online)
- VideoScribe
- Explee

3.  เว็บไซต์สำหรับออกแบบ infographic ฟรี
- Piktochart (www.piktochart.com) นิยม
- Infogr (http://infogr.am)
- Visme (www.visme.co)
- Easel (www.easel.ly) 
- Visual (http://visual.ly)
- Canva (www.visme.co)
 

นการสร้าง Infographic