mooc

ปัจจุบันเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses มีให้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บฝั่งชาติตะวันตกที่ใหกำเนิดเทคโนโลยี บทความนี้ขอแนะนำเว็บมู้กส์ที่ให้บริการโดยคนไทยและมู้กส์ต่างชาติที่รองรับภาษาไทยโดยระบบมู้กส์อาจมาจากการพัฒนาระบบขึ้นขึ้นใหม่เอง และจากแพลตฟอร์มที่นำโค้ดเว็บมู้กส์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอด 

ตัวอย่างเว็บ MOOCs สัญชาติไทย

 • ThaiMOOC (https://thaimooc.org or http://mooc.thaicyberu.go.th)
  Lifelong learning space for all, มู้กส์โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • Chula MOOC (https://mooc.chula.ac.th)
  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถและสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • CHULA MOOC Achieve (https://www.chulamoocachieve.com)
  มู้กส์ที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของคนทำงานในภาคธุรกิจ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้คำขวัญว่า “Pathway to success”

 • SkillLane (https://www.skilllane.com)
  Skilllane คือสถาบันออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาอย่างเต็มที่ เว็บไซต์นี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาสอนในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไร

 • Course Square (https://www.coursesquare.co)
  ระบบและศูนย์รวมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับคนไทย ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

 • Tutorme (https://tutorme.in.th)
  คอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ ให้คุณเรียนได้ไม่จำกัด เรียนกี่คอร์ส กี่ครั้งก็ได้

 • Khan Academy ไทย (https://th.khanacademy.org)
  คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

 • Thammasat Gen Next Academy (https://gennext.tu.ac.th)
  มู้กส์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับยุทธศาสตร์รับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ จัดตั้ง “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy)” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และการพัฒนาตนเองตามความประสงค์ของผู้เรียน ตามปรัชญาเสรีภาพทางการศึกษาของท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียน ทุกกลุ่มวัย ทั้งแบบออนไลน์ แบบเรียนห้องเรียนที่ มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
   

---
รวมรวมโดย
ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
http://www.arnut.com - IT Knowledge Sharing
24/5/62