การเคลียร์หน้าจอในภาษา Python ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง

ระบบ Windows
>>> import os
>>> clear = lambda: os.system('cls')
>>> clear()


ระบบ Linux
>>>clear = lambda: os.system('clear')


ทุกระบบ (cross-platform)
>>> import os
>>> def cls():
os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear')

# now, to clear the screen
>>> cls()

 

Subscribe to clear the Python interpreter console