การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน)

Submitted by arnut on Wed, 06/12/2019 - 12:05

## การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน) ##
1. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดใช้แอคเคาน์ Gmail  (https://www.gmail.com) หรือแอคเคาน์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

gc_std01

2. คลิกที่ สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรก (+) มุมขวาด้านบน > เข้าร่วมชั้นเรียน

Subscribe to Google Classroom