Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)

Submitted by arnut on Sat, 06/15/2019 - 11:02

Slide บรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ IT กับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน (IT4Life)
โครงการอบรมแนวคิดการพัฒนาการใช้ไอทีกับการปฏิบัติงาน หน่วยทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 24 พฤษภาคม 2562

<< Download >>

Tags
Subscribe to IT4Life