การตรวจสอบรายละเอียด IP Address แบบละเอียด

การตรวจสอบรายละเอียด IP บน Windows แบบละเอียดให้ใช้คำสั่งดังนี้
1. เข้าไปยัง DOS Prompt
- Start > Run > cmd  > OK

2. พิมพ์คำสั่ง

ipconfig /allcompartments /all

กรรีต้องการเก็บายละเอียดไว้ให้พิมพ์ดังนี้

ipconfig /allcompartments /all  | clip

พิมพ์เรียนโน๊ตแพด
notepad

กดปุ่ม Ctrl + V

--
DrArnut Ruttanatirakul
http://www.arnut.com
 

เครื่องมือสำหรับนวัตกร (Innovator tools)

เครื่องมือสำหรับผู้นำทางความรู้