Arnut's Blogs
 


:
Arnut's Blog
 
| Home | My Profile | My friend |Research | เรียนต่อ Ph.D. | Sitemap | Contact Us |
คุณเข้าเป็นคนที่ นับตั้งแต่ : 7/3/05
 
Private WebSite
หน้านี้ผมได้ลิงค์เว็บของเพื่อนๆ และเว็บอาจารย์ที่ให้ความรู้ผมมา
รวมทั้งเว็บส่วนตัวนอกระบบที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์
 

www.pawoot.com , www.tarad.com > เว็บของ ป้อม-ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เจ้าของกิจการ Thai2hand.com, Tarad.com
www.siwat.com > เว็บของ ป้อม- ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ตอนนี้ทำงานที่ Siam2You เป็น Director and Vice President - Corporate Development
www.thaiventure.com > เว็บไซต์ของคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ พีธีกรชื่อดัง
www.pocketpcthai.com > เว็บไซต์ของพี่น้ำ - อังกุศ เซียน Pocket PC
www.hostpacific.com, www.jotdomain.com , www.thaile.com > เว็บของเว็บไซต์พี่กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ เชี่ยวชาญด้าน hosting, programming, server
www.smeforthais.com > เว็บไซต์ของ เสหนุ่ย- พ.ต. อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม -เก่งวางกลยุทธ์
www.mambohub.com > เว็บไซต์ของบัง - อัคราวุฒิ ตำราเรียง เชี่ยวชาญด้าน sa, cms
www.thaisharp.net > เว็บไซต์ของกอร์ฟ ทีมก่อตั้ง thai# เชี่ยวชาญด้าน asp, .net
www.thairath.co.th > อ.ป๋อง - ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
www.pantip.com , www.pantipmarket.com > พี่วันฉัตร ผดุงรัตน์ ผู้ก่อตั้ง Pantip.com
www.bunditcenter.com > เว็บของพี่เอ๋อ- ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้ง sanook.com
www.trudata.org > เว็บไซต์พี่ภูมิจิต ญอง เชี่ยวชาญด้าน , hosting, domain name
www.thaistockonline.com > เว็บไซต์ของวา - พิชัย ยอดพฤติการ
www.halalthailand.com > เว็บไซต์ของมัต - บัญญัติ ทิพย์หมัด
www.4bizinet.biz > เว็บไซต์ของจีน - ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ เจ้าของ 4bizinet
www.bunditcenter.com > เว็บไซต์ของพี่ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้ง sanook.com
www.aussietip.com , www.jakrapong.com , www.geocities.com/plaingthai > เว็บของปอง จักรพงษ์ คงมาลัย (Jakrapong Kongmalai) เชี่ยวชาญด้าน content
www.tsvs.or.th > เว็บไซต์พี่หมอ - น.สพ.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์
www.electrichead.co.th , www.donjai.com > เว็บไซต์ของยะ - พิริยะ ทองสอน
www.dusitcom.com > เว็บของอ.อ้วน- ราเมศ โสดารัตน์ แฟนพันธ์แท้เว็บไซต์ไทย ประจำปี 2547
www.monozone.com > บี - พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช
www.mrpalm.com > เว็บของ ณัฎฐะพันธุ์ เลิศพงศ์พิรุฬห์
www.nuitook.com , www.shownolimit.com> เว็บงานแต่งของหนุ่ย (พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์) + ตุ๊ก
www.thaisql.com > เว็บไซต์ของรุตฟี่
www.phpthailand.com > เว็บของโตมร

www.attaphol.com, www.learn2you.com > เว็บอาจารย์อัฐพล, SBAC
it.northbkk.ac.th/piyamas > อ. ปิยมาศ ศิริวัฒน์, วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ


เว็บไซต์อาจารย์ / นักวิจัยสาย IT
รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง (KMITNB)
ผศ.ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ (KMITNB)
ดร.พยุง มีสัจ (KMITNB)
ผศ.สมชาย ปราการเจริญ (KMITNB)
อ.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ (KMITNB)
Dr. Charun Sanrach > ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจพ.
A.Jiraphun Srisomphun > ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจพ.
A..Somkid Saelee > ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจพ.
ผศ. ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ > ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจพ.
รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (KU)
ผศ.ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย > คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ (KU)
ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต > คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ (KU)
รายนามคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KU
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (site2)
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า > โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อ.มนตรี โคตรคันทา
พ.ท.รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง > ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชี่วยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา , e-Learning
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ > มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ > ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.สุภาณี เส็งศรี > ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว > มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข > วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
www.compsci.buu.ac.th/~seree/ (link2) > เว็บ อ.เสรี ชิโนดม, ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา

bt ดร.สาโรช โศภีรักข์ (KU, www.doctersaroch.com) เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีการศึกษา
bt น.ต.ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น., มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
www.chaturon.com > เว็บของคุณจาตุรนต์ ฉายแสง (อดีตรมต. กระทรวงศึกษาธิการ)
www.meechaithailand.com > เว็บของ อ.มีชัย ฤชุพันธุ์
kidnokkok.blogspot.com > เว็บของ ดร.ไสว บุญมา อดีตนักเศษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก ผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดมาทุกมุมโลก ผู้เขียนหนังสือ "คิดนอกคอก นอกคำภีร์"
www.drrung.com > เว็บของ ดร.รุ่ง แก้วแดง
www.chuan.org > นายชวน หลีกภัย
www.drarthit.com > ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
www.abhisit.org > ดร. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
www.mrsupachai.com > ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์
www.prawase.com > ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
www.kriengsak.com > ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
www.bandhit.com > เว็บ อ.บัณฑิต จามรภูติ นักเขียนหนังสือไอที
gotoknow.org/blog/beyondkm > ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด, เชี่ยวชาญด้าน KM
www.pipat.com > พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
รวมบทความจากนักวิชาการชื่อดังในไทย

| Home | My Profile | My friend |Research | เรียนต่อ Ph.D. | Sitemap | Contact Us |
gotoKnow.org Blognone
แนะนำเว็บเพจนี้ให้เพื่อนคุณ
บทความและข้อมูลในเว็บนี้สงวนลิขสิทธิ์โดย อ.อาณัติ รัตนถิรกุล
Copyright© 2003-2008 by Arnut.com All right reserved.

Contact :  
Arnut's Blog
สำหรับท่านที่ต้องการแลกลิงค์ให้ส่งไฟล์ภาพขนาด 88x31 pixel
พร้อม url เว็บไซต์ท่านมาที่ arnut@cmsthailand.com