Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Articles

เว็บ MOOCs สัญชาติไทย

ปัจจุบันเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses มีให้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บฝั่งชาติตะวันตกที่ใหกำเนิดเทคโนโลยี บทความนี้ขอแนะนำเว็บมู้กส์ที่ให้บริการโดยคนไทยและมู้กส์ต่างชาติที่รองรับภาษาไทยโดยระบบมู้กส์อาจมาจากการพัฒนาระบบขึ้นขึ้นใหม่เอง และจากแพลตฟอร์มที่นำโค้ดเว็บมู้กส์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอด 

ตัวอย่างเว็บ MOOCs สัญชาติไทย

 • ThaiMOOC (https://thaimooc.org or http://mooc.thaicyberu.go.th)
  Lifelong learning space for all, มู้กส์โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • Chula MOOC (https://mooc.chula.ac.th)
  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถและสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • CHULA MOOC Achieve (https://www.chulamoocachieve.com)
  มู้กส์ที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของคนทำงานในภาคธุรกิจ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้คำขวัญว่า “Pathway to success”

 • SkillLane (https://www.skilllane.com)
  Skilllane คือสถาบันออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาอย่างเต็มที่ เว็บไซต์นี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาสอนในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไร

 • Course Square (https://www.coursesquare.co)
  ระบบและศูนย์รวมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับคนไทย ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

 • Tutorme (https://tutorme.in.th)
  คอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ ให้คุณเรียนได้ไม่จำกัด เรียนกี่คอร์ส กี่ครั้งก็ได้

 • Khan Academy ไทย (https://th.khanacademy.org)
  คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

 • Thammasat Gen Next Academy (https://gennext.tu.ac.th)
  มู้กส์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับยุทธศาสตร์รับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ จัดตั้ง “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy)” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และการพัฒนาตนเองตามความประสงค์ของผู้เรียน ตามปรัชญาเสรีภาพทางการศึกษาของท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียน ทุกกลุ่มวัย ทั้งแบบออนไลน์ แบบเรียนห้องเรียนที่ มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
   

---
รวมรวมโดย
ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
http://www.arnut.com - IT Knowledge Sharing
24/5/62

 

arnut September 15 2019 9 reads Print
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
Latest Downloads