การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้สอน)
Posted by arnut on September 15 2019 23:30:59

## ฐานะผู้สอน ##
1. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดใช้แอคเคาน์ Gmail (www.gmail.com)

 

gc_teacher01

2. คลิกที่ Google app > เลือก Google Classroom

gc_teacher02

3. คลิกที่สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียน (+) > สร้างชั้นเรียน

gc_teacher03

4. กรอกรายละเอียดชั้นเรียนที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ สร้าง
ตัวอย่าง
ชื่อชั้นเรียน: ระบุชื่อวิชาและภาคการศึกษาที่สอน เช่น
Data Comunication and Network (1/62)
 

- กรณีมีผู้สอน 2 คนแยกกันสร้างห้องเรียน เช่น
Data Comunication and Network_ผศ.ดร.อาณัติ (1/62)
Data Comunication and Network_ผศ.ปวันนพัสตร์ (1/62)

ห้อง: ระบุกลุ่มเรียน เช่น  
IS46221N

gc_teacher04

5. หน้าวิชาที่สร้างเป็นระบบออนไลน์เสร็จแล้ว
* สังเกตระบบจะแจ้งรหัสในการเข้าชั้นเรียน ให้ผู้สอนนำไปแจ้งให้ผู้เรียน

gc_teacher05