การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน)
Posted by arnut on September 15 2019 23:33:37

## การใช้งาน Google Classroom (ฐานะผู้เรียน) ##
1. ทำการล็อกอินเข้าระบบโดใช้แอคเคาน์ Gmail  (https://www.gmail.com) หรือแอคเคาน์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

gc_std01

2. คลิกที่ สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรก (+) มุมขวาด้านบน > เข้าร่วมชั้นเรียน

gc_std02

3. ป้อนรหัสเข้าชั้นเรียน โดยนักศึกษาสามารถขอรหัสจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา > เข้าร่วม
ตัวอย่าง : วิชา
Web Application Development_ผศ.ดร.อาณัติ (1/62) :  (รหัสที่ได้รับจากผู้สอน)
Data Comunication and Network_ผศ.ดร.อาณัติ (1/62) : (รหัสที่ได้รับจากผู้สอน)

gc_std03

4. แสดงรายชื่อวิชาที่นักศึกษาเข้าชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์

gc_std04

5. ทำกิจกรรมการการเรียนการสอนผ่านทางเมนู งานของชั้นเรียน  ได้ตามต้องการ