Arnut's Blogs
 


:
Arnut's Blog
 
| Home | My Profile | My friend |Research | เรียนต่อ Ph.D. | Sitemap | Contact Us |
คุณเข้าเป็นคนที่ นับตั้งแต่ : 7/3/05
 
Updated : April 07, 2007
Linux Corner
Linux เป็นระบบปฏิบัติการ Open Source ที่มีผู้นิยมใช้งานอยู่จำนวนมาก ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ทำระบบ Intranet/Internet Server ใช้งานในองค์กร อาทิ Web Server, Mail Server, Web-based email , Database Server, ...ผู้สร้าง Kernel ลีนุกซ์ขึ้นมาคือ Linus Trovalds
สำหรับเพจหน้านี้ได้รวบรวมลิงค์ลีนุกซ์ สายพันธ์ต่างๆ รวมทั้งตระกูลอื่นๆ รวมไปถึงลิงค์ข้อมูลที่คิดว่ามีประโยชน์ เพื่อง่ายแก่การศึกษาด้าน OSS เพื่อนๆ ท่านใดไปเจอลิงค์ดีๆ สามารถส่งลิงค์มาเพิ่มลิงค์ได้ที่เมล์ด้านล่างนะครับ
 
 
 สายพันธ์ต่างชาติ สายพันธ์ไทย
Linux Distribution
RedHat Linux (www.redhat.com) เป็นลีนุกซ์ที่ได้รับนิยมมากสุดในปัจจุบัน
CentOS (www.centos.org) พัฒนามาจาก RedHat Enterprise, ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
Feroda (fedoraproject.org) เป็นลีนุกซ์ฟรีโดยจากค่าย RedHat
Mandrake Linux (www.mandriva.com) เป็นลีนุกซ์สายพันธ์ฝั่งเศส ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Mandriva
Slackware Linux (www.slackware.com) เหมาะสำหรับทำเซิร์ฟเวอร์
SuSE Linux (www.suse.com) เป็นลีนุกซ์สัญชาติเยอรมัน นิยมกันมากในแถบยุโรป ปัจจุบันบริษัท Novell take over ไปแล้ว
openSUSE > www.opensuse.org พัฒนามาจากต้นแบบ SUSE ที่ยังคงเป็นของฟรีต่อไป
Debian Linux (www.debian.org) เป็นลีนุกซ์ที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่ง
Ubuntu linux (www.ubuntu.com) เป็นลีนุกซ์พัฒนามาจาก Ubuntu
Lineox (www.lineox.net) พัฒนามาจาก RedHat
WhiteBox Linux (www.whiteboxlinux.org) พัฒนามาจาก RedHat
คาดว่าจะถูกนำมาพัฒนาต้นแบบของ Linux TLE, Linux-SIS
Caldera OpenLinux (www.caldera.com)
Turbo Linux (www.turbolinux.com)
Gentoo Linux (www.gentoo.org)
Redmond Linux (www.redmondlinux.org)
Storm Linux 2000 (www.stormlinux.com)
LinuxPPC (www.linuxppc.com)
MkLinux (www.mklinux.org)
Yellow Dog Linux (www.yellowdoglinux.com)
darwin Apple OS X Core (developer.apple.com/darwin)
Astaro Security Linux (www.astaro.com)
OpenNA Linux (www.openna.com)
Scientific Linux (www.scientificlinux.org)
Puppy Linux (www.puppylinux.org)
Knoppix > (www.knoppix.org) เป็นลีนุกซืสำหรับรันบนแผ่นซีดี (Live CD)
Rocks Cluster (www.rocksclusters.org) เป็นลีนุกซ์สำหรับทำคลัสเตอร์
Haansoft Linux (www.haansoftlinux.com) ลีนุกซ์สัญชาติเกาหลีใต้
Red Flag Linux (www.redflag-linux.com) ลีนุกซ์สัญชาติจีน
ClarkConnect Linux (www.clarkconnect.com) สำหรับใช้ทำระบบแชร์เน็ตโดยเฉพาะ
Linux Mint (www.linuxmint.com)
Sabayon Linux (www.sabayonlinux.org)
Absolute Linux (www.absolutelinux.org) พัฒนามาจาก Slackware
Vector Linux (vectorlinux.com)
Tiny Core Linux (www.tinycorelinux.com)
Linux Distribution List > lwn.net/Distributions
DistroWatch > distrowatch.com
----------------------------------------------
FreeBSD/ OpenBSD / NetBSD
The FreeBSD Project (www.freebsd.org) มีต้นกำเนิดมาจาก BSD unix
The FreeBSD Diary (www.freebsddiary.org)
The FreeBSD Foundation (www.freebsdfoundation.org)
The FreeBSD Mall (www.freebsdmall.com)
FreeBSDhowtos (www.freebsdhowtos.com)
FreeBSD OpenBSD NetBSD Darwin Mac OSX Linux Unix forums (www.freebsdforums.org)
The OpenBSD project (www.openbsd.org)
The NetBSD Project (www.netbsd.org)
DragonFly BSD (www.dragonflybsd.org)
FreeNAS (www.freenas.org) สำหรับทำ Network-Attached Storage โดยเฉพาะ
DesktopBSD (www.desktopbsd.net) พัฒนามาจาก FreeBSD
pfSense (www.pfsense.org) firewall and router,สำหรับใช้ทำระบบแชร์เน็ตโดยเฉพาะ
----------------------------------------------
UNIX, Solaris
OpenSolaris (www.opensolaris.org)
MilaX (www.milax.org) OpenSolaris small Live CD
Nexenta (www.nexenta.org)
BeleniX (www.belenix.org)
Schillix (schillix.berlios.de)
----------------------------------------------
Mail Server
Mail Transfer Agents (MTA)
Sendmail
Postfix
Exim
QMail
Commercial MTA's
Linux Mail Transfer Agent
Bynari < Email, messaging and collaboration เป็นระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่เทียบเท่า MS Exchange Server
Samsung Contact Server < MS/Exchange server compatible
SUSE Linux Openexchange Server < IMAP and LDAP configured for use with MS/Outlook
Sendmail.com < commercial version of sendmail
IBM: Lotus Notes Domino Mail Server < mail, Web access, Calendaring and Scheduling, bulletin boards, newsgroups, mobile support
XMail < XMail is an Internet and intranet mail server

Web-based Email
SquirrelMail เป็นเว็บเมล์ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ
NeoMail เว็บเมล์อีกตัวที่น่าใช้
OpenWebmail เป็นเว็บเมล์ที่มี user interface สวยงามน่าใช้มาก
IMP Webmail (Horde)
Roundcube (เว็บเมล์ที่ทางศูนย์เว็บโฮสติ้งนิยมใช้อีกตัว)

Antivirus & Antispam

Spamsession > The Apache SpamAssassin Project - เป็นซอฟแวร์กันสแปมเมล์ ที่มีคนใช้เยาะ
Amavis A Mail Virus Scanner เครื่องมือต้านไวรัสและกันสแปมเมล์
Clam AntiVirus > GPL anti-virus toolkit for UNIX.

Proxy / Cache Server
Squid > ทูลทำ proxy server ยอดนิยม
squidGuard > ใช้สำหรับกรองเว็บไม่พึงประสงค์ เช่นเว็บลามก
SARG > Squid Analysis Report Generator

Firewall & Security

gShield iptables firewall
Arno's Firewall > Arno's IPTABLES Firewall Scripts
netfilter.org > netfilter/iptables
Shorewall > Shorewall is a high-level tool for configuring Netfilter
Monit > monit is a utility for managing and monitoring, processes, files, directories and devices on a UNIX system.
Securing and Optimizing Linux > วิธีการติดตั้งความปลอดภัยบนลีนุกซ์
IPCop > www.ipcop.org
ตัวอย่างการใช้งาน IPCop โดย อดิศร ขาวสังข์
ไฟร์วอลล์ พรอซ์ซี่ และเครื่องมือตรวจสอบ (IPCop) โดย อ.ขจร
www.ossim.net > OSSIM - Open Source Security Information Management


IDS/IPS
Snort > Intrusion Detection System


Network Monitor / Packet Sniffer
Ethereal >A Network Protocol Analyzer
NMAP > Network Mapper
tcpdump (Command Line Packet Sniffer)
Nagios (www.nagios.org) Enterprise-Class Open Source Monitoring, สุดยอดครับตัวนี้

File/Print Server
samba.org > แซมบ้าทูล ใช้สำหรับทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์
sambaxp.org > SambaXP
Samba GUI Manager
www.cups.org > CUPS : Common UNIX Printing System
www.linuxprinting.org > Linux Printing
Foomatic from the User's Point of View: Installing a Printer
Samba 2.2.8 for OpenVMS
Linux LAN Information


Programming
GCC   > GCC, the GNU Compiler Collection, includes front ends for C, C++, Objective-C, Fortran, Java, and Ada, as well as libraries for these languages (libstdc++, libgcj,...).
PERL.org > Perl Directory
Perl.com > The Source for Perl -- perl development, perl conferences
PHP.net > PHP: Hypertext Preprocessor
PYTHON.org > Python is an interpreted, interactive, object-oriented programming language. It is often compared to Tcl, Perl, Scheme or Java
java.sun.com > JAVA Technology
FreePascal.org > Free Pascal ลิขสิทธิ์แบบ GPL
DEV C++ > โปรแกรม C++ ลิขสิทธิ์แบบ GPL

Databases
MySQL > The World's Most Popular Open Source Database
PostgreSQL > Post-Gres-Q-L. Data Base Management System
phpMyAdmin > MySQL database administration tool
MySQL Front > MySQL-Front is a graphical front for the MySQL database

Linux Cluster / Access Grid
openMosix > Open Source Linux Cluter Project
The openMosix HOWTO > คู่มือ OpenMosix
Opensce.org > Open Scalable Cluster Environment
Accessgrid.org > Access Grid (AG)
scyld.com > Scyld Beowulf Cluster Operating System
penguincomputing.com > BladeRunner
Rocks Cluster > เป็นลีนุกซ์สำหรับทำคลัสเตอร์RADIUS

FreeRADIUS > open source RADIUS server


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol )
OpenLDAP > การรวบแอคเคาน์ไว้ที่จุดๆ เดียว (single sign on), รู้จักกับ LDAP


Control Panel for Web Hosting (เครื่องมือควบคุมสำหรับผู้ต้องการทำโฮสต์ติ้ง)
www.vhcs.net > VHCS is a Professional Control Panel Software for shared, reseller, virtual and dedicated server management.
www.web-cp.net > WEB-CP is a full-featured, open source web hosting control panel written in PHP and released under the GPL.
www.ispconfig.org > ISPConfig is an open source hosting control panel for Linux. ISPConfig is licensed under BSD license.
www.vhcp.org > VHCP is a full featured open source web hosting control panel system. VHCP allows Internet Service Providers and IT-Professionals to managing Unix/Linux Servers from an easy to use web interface. พัฒนามาจากต้อนแบบ VHCS
isp-control.net > ispCP is a project founded to build a Multi Server Control and Administration Panel without limits. พัฒนามาจากต้อนแบบ VHCS
www.gnupanel.org > GNUPanel is a completely free (GPL) replacement for proprietary web hosting automation software.
www.syscp.org > SysCP, the System Control Panel is a server administration tool which enables an internet service provider to give their customers a web-based application...
www.lxlabs.com > Lxadmin, เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน CentOS 4,5 : i686 and x86_64 Stable / Fedora 2,3,4,5,6:: i686 and x86_64 Stable / RHEL 4,5: Stable i686, x86_64


RPM Packages (สำหรับติดตั้งใช้งานบนระบบ RedHat, CentOS, Fedora)
www.rpmfind.net > ค้นหาแพกเก็จแบบ .rpm
rpm.pbone.net > ค้นหาแพกเก็จแบบ .rpm
www.freshrpms.net > ค้นหาแพกเก็จแบบ .rpm
www.rpmseek.com > ค้นหาแพกเก็จแบบ .rpm
packages.sw.be > ค้นหาแพกเก็จแบบ .rpm


Links อื่นๆ น่าสนใจ
Linux Link Jungle รวมลิงค์ลีนุกซ์
www.yolinux.com > ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับลีนุกซ์
Linuxtoday.com > Linux Today - Linux News On Internet Time
Blender โปรแกรมทำงาน 3D บนลีนุกซ์
Linux.com > ลีนุกซ์ดอทคอม
Linuxworld.com > โลกของชาวลีนุกซ์
Linux kernel.org > ลีนุกซ์เคอเนล
Linuxquestions.org > รวมคำถาม-คำตอบที่ท่านอยากรู้
Linux Devices > อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้บนลีนุกซ์
linux www.linuxfordevices.com > อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้บนลีนุกซ์
Linux Compatible > ลีนุกซ์คอมแพตเทเบิ้ล
LinuxISO.org > รวมลีนุกซ์ชื่อดังทุกตัว / ดาวน์โหลดลีนุกซ์
Linux Virtual Server > ลีนุกซ์เวอร์ชวลเซิร์อเวอร์
Linmodems.org > ตรวจสอบไดร์ฟเวอร์โมเด็ม
scyld.com > Using Linux Device Drivers as Modules
Linux Mail > สมัครเมล์ฟรีบนลีนุกซ์
Red Hat Linux Manuals
LinuxWorld Conference & Expo
CD Linux, BSD > www.osdisc.com
Using Linux Device Drivers as Modules > LAN Card on Linux
www-1.ibm.com/linux > Linux at IBM
osswin.sourceforge.net > รวมซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สบนวินโดวส์ - The OSSwin project: Open Source for Windows
www.mirror.in.th > Thai National Mirror
www.osdir.com > Open Source Software Directory
www.redhatmagazine.com > RedHat Magazine
www.alphalinux.org > Alpha Linux
linux www.tecmint.com > Tecmint: Linux Howtos, Tutorials


Solaris

th.sun.com > Solaris 10
www.sun.com/software/solaris > Solaris
www.opensolaris.org > Open Solaris

Linux
Linux-SIS > สำหรับทำอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียน (Linux SIS : Linux School or Small Office Internet Server) พัฒนาโดยทีมงานเนคเทค (download)
Linux TLE > ลีนุซ์ทะเลเหมาะสำหรับทำงานด้าน Desktop (Thai Language Extension) พัฒนาโดยทีมงานเนคเทค (คู่มือใช้งาน) (download)
Burapha Linux > เป็นลีนุกซ์ที่พัฒนาโดยทีมงานมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
Grand Linux > สร้าง Linux เพื่อการค้า
Liberta Linux > ลีนุกซ์แถมเมื่อซื้อพีซียี่ห้อลิเบอร์ต้า
Phayoune Linux > ลีนุกซ์เน้นด้านความปลอดภัย
Knopix Linux > รันลีนุกซ์จาก CD ไม่ต้องใช้ HDD
Easy-app > AMtech Server Solution สร้าง Linux เพื่อการค้า
Thai Extension > โครงการฟอนต์ไทยสำหรับลีนุกซ์
Suriyan Linux > ลีนุกซ์ที่พัฒนาโดยทีมงานซีป้า, Suriyan development site (download)
Hospital OS >โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล รองรับการทำงานทั้งในส่วนของ OPD และ IPDโดยการสนับสนุนจาก ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติ
----------------------------------------------
FreeBSD/ OpenBSD / NetBSD
www.thaibsd.com > ThaiBSD เรื่องราวเกี่ยวกับ FreeBSD
FreeBSD สำหรับคนไทย > ของนายมะขาม
Thai BSD User Group > กระดานข่าวชาว BSD
ร้านเพนกวินคอมพิวเตอร์ > penguin.in.th บทความสอนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างที่น่าสนใจ เน้น FreeBSD
www.thaifreebsd.org > Thai FreeBSD Community Public Site
freebsd.rackhub.com > ThaiBSD WebBoard
www.bandhit.com > เว็บ อ.บัณฑิต จามาภูติ ผู้แต่งหนังสือ FreeBSD เล่ม1, 2
www.npd.in.th/~manis > วีดีโอ เรียนรู้การติดตั้งระบบปฏิบัติการ FreeBSD 5.4 ด้วยตนเองHPCN / Cluster / Grid Computing
hpcnc.cpe.ku.ac.th > High Performance Computing and Networking Center
Opensce.org > Open Scalable Cluster Environment
RenderRocks > Render Farm using NPACI ROCKS
Grid Monitoring Center > HPCNC is now monitoring many Grid Systems in Asia Pacific including ApGrid, PRAGMA, ThaiGrid, KuGrid
Thaigrid.net > ThaiGrid Project
Cametaproject.org > CAMETA Project
Apgrid.org > ApGrid is a partnership for Grid computing in the Asia Pacific region
rocks30.sdsc.edu > PRAGMA - Pacific Rim Applications & Grid Middleware Assembly

Linux Training

ITDestination.com > MyComputer Training Center
Redhat.in.th > www.scs.co.th > SCS Enterprise Systems (Thailand) Limited
Siamcom.co.th > Siam Computer & Language Institute
www.piya.com > เว็บไซต์ อ.ปิยะ สมบุญสำราญ
www.triplescenter.com > Triple's Center
members.thai.net/fedorathai > อบรม Linux Fedora Thai
www.osdev.co.th > บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
www.lcc.in.th > SCS Enterprise Systems (Thailand)
www.linuxgray.com > สถาบันการอบรม Linuxgray Training Center

Links อื่นๆ น่าสนใจ
ThaiOpenSourceNetwork > เครือข่ายโอเพนซอร์สไทย
Newbie for Newbie > ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ Slackware
linux.sra.cattelecom.com > Newbie for Newbie
Thai Linux Workging Group > คนไทยใช้ลีนุกซ์
Linux HOW-TO Document >
Knoppix Thai > รันลีนุกซ์จากซีดี (Live-CD)
ThaiLinux.com > วารสารลีนุกซ์เน้น RedHat
Linuxdisc.com > ขายแผ่นซีดีลีนุกซ์ มีบทความการเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ให้อ่านด้วย
Linux wwwboard > ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับลีนุกซ์
Thai Linuxcafe.com > ลีนุกซ์สำหรับร้านเน็ต
MacDD.com > ลีนุกซ์สำหรับรันบนเครื่องแมคอินทอช
Linuxsiam.com > อ่านบทความลีนุกซ์
Linux Easy.net > อ่านบทความลีนุกซ์
krumontree > เว็บไซต์ครูไทยหัวใจดอทคอม
Snuke  > ศรีษะเกษลีนุกซ์
Linux2d.com >
ขั้นตอนการเซ็ตลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์เน้น RedHat ม.มหิดล
Open Source KKU > ที่ม.เกษตร
Thai Linux Community > เป็นความร่วมมือระหว่าง Software Park Thailand และ SCS Enterprise Systems (Thailand) Ltd.
PSU Opensource > ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
High Performance Computing and Networking Center
Expert2You.com
Siamnux.com
www.itwizard.info > บทความคอนฟิก router, linux
ลีนุกซ์สำหรับมือใหม่ - MRTG - Open Proxy Server
การติดตั้ง Apache Tomcat + Mod_jk
Thaiosc.com กระดานข่าว FreeBSD, NetBSD, Novell, OpenBSD, Slackware, FreeDOS
Linux Virtual Server > ลีนุกซ์เวอร์ชวลเซิร์อเวอร์
Thai Free Software Directory > สารบัญซอฟต์แวร์เสรี
longdo.ex.nii.ac.jp > ลองดู ไทยดิกชั่นนารี
Open English-Thai Dictionary Project > ดิชันนารี
piya.com > เว็บไซต์ อ.ปิยะ สมบุญสำราญ
opensource.thai.net > วิธีทำงานกับซอฟต์แวร์เสรี
www.ipv6.nectec.or.th > IPv6 : Internet Protocol version 6.
LinuxStep.com > บทความลีนุกซ์
Linux2do.com > ลีนุกซ์ทูดู
www.kitty.in.th > Kitty.in.th
opensource.psu.ac.th > PSU Opensource and Freeware club
www.astaro.co.th > บริษัท แอสทาโร (ไทยแลนด์) จำกัด (Astaro Security Linux)
www.thaiadmin.org > กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย
ติดตั้ง Fedora แทน Redhat เป็นกรณีศึกษา ของวิทยาลัยโยนก
Ubuntu linux ? / Debiun Linux ? > ข้อมูลจากเว็บ Thaiopensource.org
linuxzoom.blogspot.com > ดาวน์โหลด Linux, BSD สายพันธ์ต่างๆ
thaiadmin.no-ip.com > Thailand Administrators Web Portal
www.sothorn.org >ปัจจุบันไปใช้ลิงค์ linux.sothorn.org > หนังสือ Red Hat & Fedora, CentOS
www.ossthailand.com > OSSThailand
ติดตั้งเดเบียน Stable (3.1r0a) อย่างไรให้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด ได้ใช้ไวที่สุด
www.mm.co.th/poonlap > Poonlap's Linux blog
www.thaitux.info > ThaiTux.info. knowing for restfulness
thep.blogspot.com > Theppitak's blog
www.isriya.com > Isriya Paireepairit
opensusethai.blogspot.com > openSUSE ไทยแลนด์
linuxtip.blogspot.com > Linux Tip & Trick
mr-eak.exteen.com > Mr.EAK Blog
www.linux.co.th > Pacific Linux Co.,Ltd. 10 years Unix & Linux professional experience
www.sontayamyblog.com > Linux Server Configuration ...
FreeBSD vs. Linux vs. Windows 2000
www.thaiopenlinux.com > Thai Open Linux
www.spalinux.com > SpaLinux.com - Resources for Relaxing Linux System Administrators
www.itmanage.info > Linux configuration


RHCE / RHCT (e-Book)
Red Hat Certified Engineer Program
SCS Linux Competency Centre

Other
การแก้ฐานเวลาเครื่องให้เป็นเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง hwclock
สแปม หรือแสปมเมล์(spam mail) คืออะไร
Firefox Thai Version
mirror.in.th > Thai National Mirror - ดาวน์โหลด Linux/BSD
www.thaislack.com > Thai Slackware


การ block Bittorent
How To Control Bittorrent Traffic Using A Linux Firewall
วิธีการควบคุมทราฟฟิก Bittorent โดยใช้ Linux Firewall
ROPE - IpTables Scripting Language


Open Source Business
www.icesolution.com > ICE Solution (iBASE, Collaboration)
www.opensource2day.com > Thai Open Source Magazine


Community
www.ubuntuclub.com > Ubuntu Club
www.debianclub.org > Debian Club
www.slackwareclub.com > Slackware Club
www.susethailand.com > SuSE Thailand


Linux Journal
www.opensource2day.com > Open Source2Day
LinuxJournal.com > ลีนุกซ์เจอร์เนล

   
TOP
| Home | My Profile | My friend |Research | เรียนต่อ Ph.D. | Sitemap | Contact Us |
gotoKnow.org Blognone
แนะนำเว็บเพจนี้ให้เพื่อนคุณ
บทความและข้อมูลในเว็บนี้สงวนลิขสิทธิ์โดย อ.อาณัติ รัตนถิรกุล
Copyright© 2003-2008 by Arnut.com All right reserved.

Contact :    

Arnut's Blog
สำหรับท่านที่ต้องการแลกลิงค์ให้ส่งไฟล์ภาพขนาด 88x31 pixel
พร้อม url เว็บไซต์ท่านมาที่ arnut@cmsthailand.com